Умови використання логотипів Canon

Прочитайте цей документ, перш ніж використовувати логотип Canon, логотипи продуктів та інші логотипи, доступні для завантаження на цьому веб-сайті (далі в тексті — «логотипи Canon»). Отримуючи доступ до логотипів Canon, ви зобов’язуєтеся дотримуватись викладених далі положень і умов. Компанія Canon може час від часу оновлювати ці положення та умови без попереднього повідомлення про це.

Згода
Ці умови та положення регулюють відносини між вами та компанією Canon Europa N.V., зареєстрованою за адресою 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Нідерланди, (далі в тексті — «Canon») щодо використання логотипів Canon, доступних для завантаження на цьому веб-сайті.

Використання
Компанія Canon дозволяє вам (фізичній особі або компанії) як журналісту, інформаційній компанії або представнику ЗМІ завантажувати й використовувати будь-які логотипи Canon у країнах Європи, Близького Сходу й Африки та в Інтернеті лише з метою наведення в інформаційних засобах, зокрема з використанням таких носіїв:

а) друкарські видання (зокрема обкладинки журналів);
б) телебачення;
в) інтернет-видання;
г) газети.

  • Можна використовувати логотипи Canon у дозволених межах, жодним чином не змінюючи й не модифікуючи їх. Логотипи Canon необхідно завжди подавати в однаковому стилі та відповідно до наданих вказівок

  • Забороняється використовувати логотипи Canon у комерційних цілях, зокрема (але не обмежуючись цим) у рекламних кампаніях, рекламних матеріалах, на плакатах, щитах або в інших цілях сприяння продажам.

  • Забороняється використовувати логотипи Canon у способи, які знижують їхню цінність, погіршують репутацію компанії Canon або її дочірніх компаній чи неправильно представляють відносини між вами, вашою компанією, компанією Canon та/або групою компаній Canon. Якщо компанія Canon на власний розсуд визначить, що будь-які логотипи Canon використовуються у вищезазначені способи, ви зобов’язуєтеся негайно за вимогою припинити використовувати логотипи Canon у такий спосіб.

Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що не маєте прав, повноважень і права власності на логотипи Canon, крім спеціально зазначених у цих умовах, і що всі такі права, повноваження та право власності на логотипи Canon належать виключно компанії Canon та/або групі компаній Canon. Ви також визнаєте й погоджуєтеся з тим, що жодні з цих умов не можуть тлумачитися як надання вам будь-якого права, повноваження або права власності на логотипи Canon чи авторські права, торговельні марки або промислові зразки компанії Canon або групи компаній Canon, крім обмеженого права, наданого цими умовами. Компанія Canon і будь-яка компанія групи компаній Canon, посадові особи, директори, співробітники, працівники, акціонери або представники будь-кого з них не зобов’язані та не нестимуть жодну відповідальність за будь-яку суму чи вид втрат або збитки перед вами або третьою стороною (зокрема, без обмежень будь-які прямі, непрямі, штрафні та побічні збитки або шкоду, будь-яку втрату доходу, прибутку, репутації, даних, контрактів, можливості використання грошей; або втрати чи збитки), що виникають через або пов’язані будь-яким чином із завантаженням та/або використанням логотипів Canon. Ці умови не впливають на ваші законні права, відповідальність, збитки й засоби захисту прав, які не можна виключити відповідно до застосовного законодавства.

Припинення дії
Компанія Canon зберігає за собою право вимагати від вас негайного припинення використання логотипів Canon у разі порушення вами будь-яких із цих умов або з іншої причини. Після отримання такого запиту ви маєте негайно припинити використовувати логотипи Canon і негайно знищити всі неопубліковані копії логотипів Canon.

Загальні
Тлумачення, дійсність і чинність цих умов регулюються законодавством Нідерландів; компанія Canon і ви погоджуєтеся підпорядковуватися невиключній юрисдикції судів Амстердама.

Невиконання компанією Canon будь-якого права або положення, зазначеного в цих Умовах, не означає її відмову від такого права або положення та не впливає на її право його виконання в майбутньому.

Якщо будь-яке положення цих Умов визнається судом компетентної юрисдикції недійсним або таким, що не має позовної сили, сторони погоджуються, що це не впливає на дійсність або позовну силу інших умов або прав, які зберігатимуть повну силу, за винятком вищезазначеного положення або його частини.

Якщо у вас виникнуть запитання, зверніться до місцевого відділення Canon зі зв’язків із громадськістю.