Sustainable Imaging

Раціональні рішення Canon для роботи із зображеннями

Ми мінімізуємо вплив на довкілля від нашої діяльності та діяльності наших клієнтів.

Керування нашим впливом на довкілля

Ми беремо на себе відповідальність за екологічний ефект від нашої діяльності та запроваджуємо результативні системи, процеси та політики для керування впливом нашої компанії на довкілля та для зменшення викидів парникових газів. Ця стратегія складається з таких компонентів:


Екологічний кодекс Canon для регіону EMEA

Завантажити PDF-файл [75 КБ] >


Стандарти закупівлі з дотриманням екологічних вимог

Докладніше >


Глобальна система екологічного менеджменту, сертифікована на відповідність стандарту ISO 14001

Докладніше >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Наш підхід до життєвого циклу наших виробів

Ми дотримуємося підходу «Виробництво – використання – переробка», який сприяє раціональному використанню природних ресурсів і дозволяє нам створити економіку замкнутого циклу – від проектування до завершення терміну експлуатації. Цей підхід також дозволяє зменшити викиди парникових газів від нашої діяльності та допомагає клієнтам зробити те ж саме через використання наших енергоефективних виробів.

Виробництво

Ми намагаємося знизити вплив наших виробів на довкілля із самого початку виробничного процесу, використовуючи менше матеріалів для їхнього виготовлення, роблячи їх більш енергоефективними та зменшуючи об’єми відходів протягом терміну їхнього використання. 

 • Ми встановлюємо цільові показники зниження викидів і використовуємо методи аналізу життєвого циклу виробів.

  Завантажити PDF-файл [335 КБ] >

 • Ми розробляємо свої продукти так, щоб вони відповідали вимогам усіх відповідних положень, а вміст шкідливих речовин не перевищував дозволених показників. Дозволений рівень указано в директиві Обмеження вмісту шкідливих речовин (RoHS) і Регламенті щодо реєстрації, оцінки, надання дозволів і заборон використання хімічних речовин (REACH).

  Докладніше >

 • Ми враховуємо рівень шуму та викиди озону від наших виробів.

  Завантажити PDF-файл [187 КБ] >

 • Ми зменшуємо кількість відходів на виробничих об’єктах, намагаючись всюди досягнути нульового об’єму неперероблених відходів.

  Докладніше >

 • Ми знижуємо обсяги викидів CO2 від транспортування, переходячи на види транспорту з меншими викидами CO2, уникаючи неефективних процесів розподілу виробів та переробляючи упаковки таким чином, щоб вони стали меншими.

  Докладніше >

 • Ми дотримуємося принципів екологічного та ефективного пакування.

  Завантажити PDF-файл [186 КБ] >

Використання

Завдяки використанню наших виробів, послуг і рішень споживачі заощаджують свої кошти та зменшують шкідливий вплив на довкілля, спричинюваний використанням виробів. Інноваційні технологій та вдосконалення дозволяють нашим продуктам вживати менше енергії та витратних матеріалів.

 • Ми постійно працюємо над покращенням енергоефективності та зменшуємо споживання електричної енергії нашими виробами.

  Завантажити PDF-файл [199 КБ] >


 • Ми допомагаємо бізнес-клієнтам зменшити споживання паперу й витратних матеріалів у нашому обладнанні для обробки зображень.

  Завантажити PDF-файл [261 КБ] >


 • Завдяки використанню служби керованих послуг друку Managed Print Service (MPS) наші клієнти можуть знизити рівень впливу на навколишнє середовище на 60 %.

  Докладніше >


 • Наша платформа e-Maintenance та ефективна система планування роботи технічних спеціалістів підвищує ефективність технічного обслуговування, зберігає час і ресурси та зменшує викиди CO2

  Докладніше >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Вторинна переробка

Ми керуємо використанням природних ресурсів, створюючи замкнуті виробничі цикли та намагаючись підвищити продажі відновлених пристроїв.