Terms and Conditions & Privacy Policy

Умови використання Галереї Canon

Ми періодично вноситимемо зміни в ці Умови. Ми повідомлятимемо вас про будь-які внесені зміни, публікуючи їх в Інтернеті. Ми також інформуватимемо вас про важливі зміни цих Умов, використовуючи всі засоби зв’язку, які ви надали. Якщо ви продовжуєте використовувати Галерею Canon після того, як опубліковано оновлені Умови, це означає, що ви погоджуєтеся з цими Умовами.

1. Галерея Canon

Галерея Canon і Canon Showcase — це сайти, функціонування яких забезпечує компанія Canon. Вони призначені для відображення користувацького вмісту. Створивши обліковий запис у процесі реєстрації, ви отримаєте можливість передавати та надсилати цифровий вміст, наприклад фотографії та/або зображення (далі — Вміст), до компанії Canon для публічного показу в Галереї Canon. Компанія Canon може відображати Вміст у Галереї Canon, якщо він задовольняє цим Умовам, а також прийнятний для публічного показу в усіх інших відношеннях.

Під час створення облікового запису вам надається ідентифікатор Canon iD. Цей ідентифікатор потрібно використовувати під час кожного передавання або надсилання будь-якого Вмісту для відображення в Галереї Canon. Наявний або отриманий Canon iD можна також використовувати для доступу до інших онлайнових служб Canon. Отримати Умови використання Canon iD можна тут [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Решта Умов на цій сторінці стосуються Галереї Canon і її використання. Вони доповнюють повну версію Умов використання вашого Canon iD. 

2. Доступність Галереї Canon для користувачів

Після того як ви створили обліковий запис, ви можете надсилати Вміст для публічного показу в Галереї Canon, якщо ви перебуваєте в Європі, на Близькому Сході та в Африці й вам уже виповнилося 18 років. Галерея Canon загальнодоступна. Її можуть переглядати всі бажаючі. Однак надавати й надсилати Вміст до Галереї Canon може тільки власник облікового запису. Власник облікового запису, якому ще не виповнилося 18 років, може використовувати його для реєстрації та/або надсилання Вмісту лише з явного дозволу одного з батьків або законного опікуна.

3. Використання Вмісту

Ви підтверджуєте, що ваш Вміст — це ваша власна оригінальна робота, яка не ображає нічиєї гідності та не порушує закон або права інших осіб (зокрема права на недоторканність особистого життя).

Ви зберігаєте за собою всі авторські права на весь переданий Вміст, але дозволяєте компанії Canon безкоштовно відображати його в Галереї Canon, на сайті Canon Showcase і на платформах соціальних мереж Canon (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) і сайтах Canon в межах регіону EMEA (далі — Сайти) протягом необмеженого періоду часу.

У випадку демонстрації Вмісту на Сайтах компанія Canon указуватиме вас як власника облікового запису та автора надісланого Вмісту. Якщо ви не автор надісланого Вмісту, ви повинні обов’язково отримати згоду автора на надсилання такого Вмісту від вашого імені, а також на те, що вас називатимуть і вважатимуть його автором.

4. Дозволені способи використання Вмісту компанією Canon

Компанія Canon залишає за собою право на власний розсуд відображати або не відображати будь-який надісланий Вміст. 

Увесь надісланий Вміст перевіряється на прийнятність для відображення на Сайтах компанією Canon або призначеним нею агентом. Компанія Canon може відмовитися відображати певний надісланий вами Вміст із різних причин, тому, будь ласка, не ображайтеся та не засмучуйтеся, якщо компанія Canon вирішить його не відображати.

Іноді, щоб Вміст можна було відобразити на Сайтах, фахівцям Canon потрібно обітнути його, зменшити його розмір або іншим чином змінити його. Надсилаючи Вміст, ви дозволяєте компанії Canon змінювати його так, як вона вважає за потрібне.

5. Право компанії Canon звертатися до вас

Компанія Canon може звертатися до вас у зв’язку з вашим Вмістом, наприклад, якщо вона бажає показати його на сайті Canon Showcase. Погоджуючись із цими умовами, ви дозволяєте компанії Canon або призначеному нею агенту звертатися до вас, використовуючи контактну адресу, указану під час створення облікового запису. 

6. Права третіх осіб

Перш ніж надсилати Вміст для публічного показу на сайтах, ви зобов’язані отримати згоду всіх сторонніх осіб, які мають на нього право.

Правовласником може бути сторонній власник бренду або назви компанії, особа, зображена на знімку, або власник прав на зображення знаменитої будівлі. Перш ніж надсилати Вміст для показу, ви повинні переконатися, що у вас є всі необхідні права та згода всіх відповідних осіб. Використовуючи надісланий Вміст, компанія Canon прийматиме «НА ВІРУ», що у вас є всі необхідні права, а також що ви отримали згоду всіх осіб і власників усіх брендів, зображених у будь-якому Вмісті. Відображаючи надісланий вами Вміст на Сайтах, компанія Canon не несе юридичної та/або фінансової відповідальності у зв’язку з порушенням прав сторонніх осіб таким Вмістом і спрямовуватиме всі претензії сторонніх осіб на вашу адресу.

7. Ваша відповідальність

Ви відповідаєте за надісланий Вміст.

Якщо який-небудь надісланий вами Вміст міститиме незаконні матеріали, компанія Canon залишає за собою право передати такий Вміст і ваші контактні дані відповідним правоохоронним органам для розслідування. Тому ви дозволяєте компанії Canon розкрити ваші контактні дані відповідним правоохоронним органам у випадку, якщо ви надіслали незаконний Вміст.

8. Ваші особисті дані

Докладні відомості про те, як Canon використовує інформацію споживачів, див. в політиці конфіденційності даних споживачів.

9. Відмова від зобов’язань

Компанія Canon у максимальній мірі, дозволеній законом, відмовляється від будь-яких суттєвих умов, гарантій, заяв або інших умов, пов’язаних із фактичним або очікуваним наданням, ненаданням або несвоєчасним наданням будь-яких послуг у зв’язку з Галереєю Canon або сайтом Canon Showcase, а також пов’язаних із точністю, повнотою та актуальністю повідомлень електронної пошти, надісланих у зв’язку з Галереєю Canon або будь-якою наданою послугою, якщо вони можуть бути, а у зв’язку з цим розділом 9 мають бути чинними як узгоджені між компанією Canon і вами або іншим чином включені в ці Умови чи будь-який супровідний договір за законом, загальним правом чи на інших підставах. Ви розумієте та погоджуєтесь, що ви використовуєте Галерею Canon на свій страх і ризик, а компанія Canon не гарантує безвідмовну або безпомилкову роботу Галереї Canon, а також що ця Галерея або будь-які повідомлення електронної пошти, пов’язані з нею чи будь-якою наданою послугою, відповідатимуть вашим вимогам. Будь-який вміст або послуги надаються через Галерею Canon або у зв’язку з нею компанією Canon «ЯК Є» та «ЗА НАЯВНОСТІ», і Canon не дає жодних запевнень або схвалень будь-якого роду, прямих або непрямих, щодо вмісту або послуг, які включено до Галереї Canon або надаються у зв’язку з нею. Компанія Canon залишає за собою право на власний розсуд змінити або відкликати будь-який вміст або послуги, що є частиною Галереї Canon.

10. Відповідальність

Компанія Canon і будь-яка з компаній групи компаній Canon, а також посадові особи, директори, співробітники, акціонери або агенти будь-якої з цих компаній у максимальній мірі, дозволеній законом, знімають із себе будь-яку юридичну та фінансову відповідальність за будь-які втрати та збитки будь-яких типів і будь-якого виду, які можете понести ви або третя сторона (зокрема, будь-які прямі, непрямі, штрафні або побічні втрати та збитки або будь-які втрати доходу, прибутку, репутації, даних, договорів, можливості використання грошових коштів, а також будь-які інші втрати та збитки), що виникають внаслідок будь-якого призупинення діяльності чи у зв’язку з таким призупиненням і спричинені правопорушенням (зокрема недбалістю), порушенням умов договору або іншим обставинами, пов’язаними з Галереєю Canon будь-яким чином, або у зв’язку з її використанням, неможливістю використання або в результаті її використання, а також будь-якими повідомленнями електронної пошти, що стосуються Галереї Canon або будь-яких наданих послуг, будь-яких сайтів, пов’язаних із Галереєю Canon, або розміщених на них матеріалів, зокрема відповідальність за втрати та збитки через віруси, які можуть потрапити на ваше комп’ютерне обладнання, до вашого програмного забезпечення, даних або інших об’єктів власності в результаті використання або перегляду будь-яких матеріалів у Галереї Canon чи на будь-яких пов’язаних із нею сайтах, завантаження таких матеріалів або доступу до них. Це не впливає на ваші законні права.

11. Торговельна марка Canon

Торговельні марки та логотипи Canon і групи компаній Canon Group заборонено відображати або використовувати в будь-якій формі без попереднього письмового дозволу компанії Canon.

12. Застосовне право та місце розгляду спорів

Ці Умови та будь-які спори у зв’язку з ними повинні регулюватися законом Англії та Уельсу. Спори, пов’язані з цими Умовами, мають вирішуватися в судах Англії та Уельсу.

Ви, як користувач, можете мати право на судовий розгляд вашою рідною мовою та в місцевих судах. Консультації щодо своїх прав можна отримати в місцевій організації захисту прав споживачів. Ці Умови не обмежують ваших законних прав.

13. Відомості про Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Нідерланди
Тел.: 0031 20 545 8545
Факс: 0031 20 545 8222
Реєстраційний номер компанії: 33166721
Номер ПДВ: NL005916343B01

14. Авторське право

Copyright © Canon Europa N.V. Усі права захищено. Суворо заборонено копіювати, поширювати, публікувати або змінювати будь-яку інформацію, зображення та торговельну марку, що відображаються на Сайтах.