Про прикладну програму Canon Mobile Scanning на платформі MEAP

Прикладна програма Canon Mobile Scanning на платформі MEAP (далі в тексті — «цей продукт») — це прикладна програма MEAP, що підтримує отримання даних, зісканованих пристроєм imageRUNNER ADVANCE, на мобільний термінал.
Підключивши цей пристрій до програми Canon PRINT Business для мобільних терміналів, можна задати настройки сканування та виконувати сканування з мобільного термінала.

ПРИМІТКА

Щоб використовувати цей продукт, потрібно спочатку інсталювати програму Canon PRINT Business на мобільному терміналі. Останню версію програми Canon PRINT Business можна завантажити на веб-сайті App Store.

Як встановити цей продукт

Є два способи: через функцію «Автоматичне встановлення шляхом підключення до сервера доставки (рекомендовано)» та «Встановлення вручну за допомогою служби SMS (служби сервісного керування)». Для використання кожного з цих способів необхідно мати права адміністратора в системі багатофункціонального пристрою.

Автоматичне встановлення шляхом підключення до сервера доставки (рекомендовано)

b_meap_flow_deliver_C

Після введення номера доступу до ліцензії із сенсорного дисплея багатофункціонального пристрою або за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача багатофункціональний пристрій підключається до сервера доставки через Інтернет, і продукт автоматично встановлюється.

Докладніше про номер доступу до ліцензії та спосіб встановлення див. у вказаному нижче розділі.

Встановлення прикладної програми Canon Mobile Scanning на платформі MEAP (після доставки)

Встановлення вручну за допомогою служби SMS (служби сервісного керування)

b_meap_flow_manual_C

Завантажте файли даних цього продукту з веб-сайту Canon на комп’ютер, а потім установіть файли на багатофункціональний пристрій за допомогою служби SMS.

Докладніше про завантаження файлів і спосіб встановлення див. у вказаному нижче розділі.

Встановлення прикладної програми Canon Mobile Scanning на платформі MEAP (вручну)

Процедура сканування

Виконуйте операції сканування з мобільного термінала після запуску цього продукту із сенсорного дисплея багатофункціонального пристрою.
Задати настройки сканування й отримувати зіскановані дані можна за допомогою програми для мобільних терміналів Canon PRINT Business.
Докладніше про процедуру сканування для пристрою серії imageRUNNER ADVANCE із використанням цього продукту див. у вказаних нижче розділах.

Див. розділ «Сканування (пристрої серії imageRUNNER ADVANCE)» — вкладка «Спосіб використання» на сторінці Canon PRINT Business

ПРИМІТКА

Якщо не вдається використовувати цей продукт, виконуйте сканування за допомогою функції <Scan and Send> (Сканування та надсилання) багатофункціонального пристрою. У такому разі при скануванні потрібно задати настройки сканування на сенсорному дисплеї багатофункціонального пристрою.

Встановлення прикладної програми Canon Mobile Scanning на платформі MEAP (після доставки)

Як встановити прикладну програму Canon Mobile Scanning на платформі MEAP (далі в тексті — «цей продукт»), отримавши доступ до сервера доставки з пристрою серії imageRUNNER ADVANCE через Інтернет, пояснюється нижче.

Необхідне середовище

Багатофункціональний пристрій
Пристрій серії imageRUNNER ADVANCE, що підтримує програму Canon PRINT Business для мобільних терміналів

Див. вкладку «Підтримувані багатофункціональні принтери» на сторінці Canon PRINT Business

ПРИМІТКА

 • Сервер доставки знаходиться в Інтернеті. Перед встановленням приведіть багатофункціональний пристрій у стан, що дає можливість підключення до зовнішньої мережі.
 • Багатофункціональний пристрій може не мати доступу до сервера доставки через настройки брандмауера. Якщо таке сталося, зв’яжіться з адміністратором мережі.

Номер доступу до ліцензії

Для встановлення цього продукту потрібен номер доступу до ліцензії.
Номер доступу до ліцензії використовується в описаній нижче процедурі «Встановлення цього продукту».

Номер доступу до ліцензії

Встановлення цього продукту

Встановіть цей продукт на використовуваний багатофункціональний пристрій.
Є два способи встановлення: «Встановлення за допомогою сенсорного дисплея» та «Встановлення за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача».

ПРИМІТКА

 • Для встановлення цього продукту необхідно увійти в систему багатофункціонального пристрою як адміністратор.
 • Екрани та прийоми експлуатації залежать від використовуваного багатофункціонального пристрою.

Встановлення за допомогою сенсорного дисплея
Установіть цей продукт, працюючи із сенсорним дисплеєм багатофункціонального пристрою.

 1. 1. Натисніть кнопку [] (Настройки/Реєстрація).
 2. 2. Натисніть [Log In] (Вхід).
 3. 3. Введіть указані нижче дані. Натисніть [System Manager ID] (Ідентифікатор адміністратора системи) → введіть ідентифікатор відділу. Натисніть [System PIN] (PIN-код системи) → введіть PIN-код.
 4. 4. Натисніть [OK].
 5. 5. Натисніть кнопку [Management Settings] (Настройки керування).
 6. 6. Натисніть [License/Other] (Ліцензія/інше) → [Register/Update Software] (Реєстрація й оновлення програмного забезпечення).
 7. 7. Натисніть [Install Applications/Options] (Установити прикладні програми/додаткове обладнання) → [License Access Number] (Номер доступу до ліцензії).
 8. 8. Введіть чотири цифри номера доступу до ліцензії → натисніть [OK]. Введіть усі 16 цифр номера доступу до ліцензії, повторивши цей крок чотири рази.
 9. 9. Підтвердьте введений номер доступу до ліцензії → натисніть [Start] (Пуск).
 10. 10. Виберіть «Прикладна програма Canon Mobile Scanning на платформі MEAP» → натисніть [Install] (Встановити).
 11. 11. Підтвердьте згоду з умовами ліцензійної угоди → натисніть [Accept] (Приймаю). Почнеться встановлення. Після завершення встановлення клацніть [Start] (Пуск). Встановлення продукту завершено.

Підтвердження встановлення

Встановлення з інтерфейсу віддаленого користувача

Установіть цей продукт на багатофункціональний пристрій за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача з комп’ютера.

 1. 1. Запустіть на комп’ютері веб-браузер → введіть у рядок адреси таку URL-адресу: http://<IP-адреса або ім’я вузла пристрою >/
 2. 2. Введіть ідентифікатор адміністратора системи та PIN-код системи → клацніть [Administrator Login] (Вхід як адміністратор).
 3. 3. На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration] (Настройки/Реєстрація) → [License/Other] (Ліцензія/Інше) → [Register/Update Software] (Реєстрація й оновлення програмного забезпечення).
 4. 4. Клацніть [Delivered Installation] (Встановлення після доставки).
 5. 5. Введіть номер доступу до ліцензії → клацніть [Next] (Далі).

ПРИМІТКА

Якщо введено неправильний номер доступу до ліцензії, з’явиться сторінка з повідомленням про помилку.

6. Виберіть «Прикладна програма Canon Mobile Scanning на платформі MEAP» → клацніть [Start Installation] (Запуск встановлення).

Операції після інсталяції:
Натисніть кнопку [Start] (Пуск), щоб привести інстальовану програму MEAP у стан готовності.
7. Підтвердьте згоду з умовами ліцензійної угоди → клацніть елемент [Accept] (Приймаю).
Почнеться інсталяція.
Після завершення інсталяції з’явиться екран завершення.
Інсталяцію продукту завершено.
Підтвердження інсталяції

Підтвердження інсталяції
Переконайтеся, що продукт інстальовано й запуск відбувся правильно.

 1. 1. Натисніть пункт [Show All] (Показати все) на екрані головного меню сенсорного дисплея.
 2. 2. Перевірте, чи відображається піктограма [Canon Mobile Scanning]. Якщо піктограма «Canon Mobile Scanning» не відображається, прокрутіть екран.

Встановлення прикладної програми Canon Mobile Scanning на платформі MEAP (вручну)

Завантажте прикладну програму Canon Mobile Scanning на платформі MEAP (далі в тексті — «цей продукт») з веб-сайту Canon на комп’ютер і встановіть її на багатофункціональний пристрій за допомогою служби SMS (служба сервісного керування).
Необхідне середовище

Багатофункціональний пристрій
Пристрій серії imageRUNNER ADVANCE, що підтримує програму Canon PRINT Business для мобільних терміналів

Див. вкладку «Підтримувані багатофункціональні принтери» на сторінці Canon PRINT Business

ПРИМІТКА

Перед встановленням цього продукту перевірте параметри мережі й настройки зашифрованого підключення SSL багатофункціонального пристрою та приведіть службу SMS у стан готовності до використання. Докладніше про це див. у посібниках з експлуатації, які входять у комплект поставки багатофункціонального пристрою.

Комп’ютер

Комп’ютер, підключений до багатофункціонального пристрою через мережу

ПРИМІТКА

Служба SMS функціонує в браузері Internet Explorer в ОС Windows або браузері Safari в ОС Mac OS. Докладніше про підтримувані браузери див. у посібниках з експлуатації, які входять у комплект поставки багатофункціонального пристрою.

Завантаження цього продукту

Завантажте файли цього продукту для встановлення, перейшовши за наведеним нижче посиланням.
Завантаження прикладної програми Canon Mobile Scanning на платформі MEAP

Розпакуйте завантажений файл, що містить два файли, необхідні для встановлення. Ці файли використовуються в описаній нижче процедурі «Встановлення цього продукту».

 • Файл прикладної програми: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Файл ліцензії: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Встановлення цього продукту

Встановіть цей продукт на використовуваний багатофункціональний пристрій.

ПРИМІТКА

 • Для встановлення цього продукту необхідно увійти в систему багатофункціонального пристрою як адміністратор.
 • Екрани та прийоми експлуатації залежать від використовуваного багатофункціонального пристрою.

Встановлення й запуск цього продукту

Використайте службу SMS (служба сервісного керування) комп’ютера для встановлення цього продукту на багатофункціональний пристрій. Після завершення встановлення потрібно почати використання продукту.

 1. 1. Запустіть на комп’ютері веб-браузер → введіть у рядок адреси таку URL-адресу: https://<IP-адреса або ім’я вузла пристрою>:8443/sms/
 2. 2. Введіть пароль служби SMS → клацніть [Login] (Вхід).

ПРИМІТКА

Пароль за промовчанням — «MeapSmsLogin» (з урахуванням регістру).

3. Клацніть [Install MEAP Application] (Встановити прикладну програму MEAP).

b_meap_manual_02_C

4. Клацніть [Browse] (Огляд).

b_meap_manual_03_C

5. У відображеному діалоговому вікні виберіть указані нижче файли → клацніть [OK].
Використовуйте файли, завантажені при виконанні процедури «Завантаження цього продукту».
Установіть файл прикладної програми та файл ліцензії окремо.

Файл прикладної програми: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Файл ліцензії: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6. Натисніть кнопку [Install] (Встановити).

b_meap_manual_04_C

Після повідомлення «Встановлення... Трохи зачекайте» відобразиться повідомлення про підтвердження.

7. Клацніть [Yes] (Так).

b_meap_manual_05_C

8. Підтвердьте згоду з умовами ліцензійної угоди → клацніть [I Accept] (Приймаю).

b_meap_manual_06_C

Після повторного відображення повідомлення «Встановлення... Трохи зачекайте» почнеться встановлення.
Після завершення встановлення відобразиться екран завершення встановлення.

9. Клацніть [To MEAP Application Management] (До керування прикладними програмами MEAP).

b_meap_manual_07_C

10. Клацніть [Start] (Пуск) для програми «Прикладна програма Canon Mobile Scanning на платформі MEAP».

b_meap_manual_08_C

Прикладну програму MEAP запущено, і вона доступна для використання.

Підтвердження встановлення
Переконайтеся, що продукт встановлено й запуск відбувся правильно.

 1. 1. Натисніть пункт [Show All] (Показати все) на екрані головного меню сенсорного дисплея.
 2. 2. Перевірте, чи відображається піктограма [Canon Mobile Scanning]. Якщо піктограма «Canon Mobile Scanning» не відображається, прокрутіть екран.