Dynamic solutions that deliver a faster, smoother customer journey.

Супровід нових клієнтів

Динамічні рішення, що забезпечують швидший і плавніший цикл взаємодії з клієнтами.

Супровід нових клієнтів — один із ключових способів спілкування організації з клієнтами та побудови вдалих стосунків.

Якщо ви використовуєте повільну ручну систему супроводу нових клієнтів, яка не задовольняє потреби споживачів нашого тисячоліття, ваш бізнес може суттєво постраждати.

Переваги нашої технології супроводу нових клієнтів

Benefits Benefits

Прискорення циклу взаємодії з клієнтом

Цифрові робочі процеси підвищують продуктивність і зменшують затримки

Benefits Benefits

Підвищте видимість

Автоматичний моніторинг забезпечує краще керування процесом

Benefits Benefits

Задоволення потреб цифрової епохи

Отримайте персоналізований, багатоканальний досвід супроводу нових клієнтів

Benefits Benefits

Надійно зберігайте клієнтські дані

Цифрове архівування зберігає дані в безпеці та дає змогу легко їх перевіряти

Інтелектуальніший підхід до набору студентів

The improved ease of use and lower workload led to a direct cost saving
Простіше використання та менше робоче навантаження призвели до прямої економії коштів у сумі 30 000 євро на рік.

André Jeursen

Керівник відділу освіти та складання іспитів, Маастрихтський університет

Виклик

Школа бізнесу й економіки Маастрихтського університету потребувала швидшої обробки 6400 заяв на рік, щоб прискорити приймання студентів і полегшити навантаження на персонал. Система ручної реєстрації з використанням великої кількості папірців також призводила до помилок і не давала керівництву змогу контролювати стан справ або витрат часу.

Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file
Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file

Рішення

Ми розробили автоматизовану систему приймання студентів, яка збирає інформацію про кожного заявника в одному файлі цифрової справи для легшого доступу. Окрім моніторингу в реальному часі система пропонує функції звітування про помилки, наприклад автоматичні запити про відсутність інформації та повідомлення про терміни сповіщення.

Переваги

Окрім зменшення навантаження на персонал, прискорення приймання студентів призвело до щорічних заощаджень у сумі 30 000 євро, і це не враховуючи економії від зменшення людських помилок. Підвищення ефективності звітності також допомогло керівництву повністю контролювати процес приймання студентів і, відповідно, підвищити якість абітурієнтів.

As well as easing the staff workload, faster admissions led to annual savings of €30,000.

Підвищуйте зацікавленість клієнтів, забезпечуючи плавніший, персоналізованіший супровід нових клієнтів.


ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАС

Принцип роботи

Зробіть свій бізнес конкурентним за допомогою більш динамічного та привабливого супроводу нових клієнтів.

Пов’язані рішення