ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ
програми Canon Mini Print

Востаннє оновлено:  13 жовтня 2020 р.

ВАЖЛИВО — ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО: Використання цієї програми (як визначено нижче) є об’єктом регулювання цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.  Якщо ви погоджуєтеся з цими умовами, натисніть «Прийняти» нижче.  Якщо ви не погоджуєтеся з цими умовами, натисніть «Відхилити» нижче та негайно видаліть дану програму з вашого пристрою.

Дана ліцензійна угода з кінцевим користувачем («Угода») є правовою угодою між Вами (фізичною або юридичною особою) і Canon Europa N.V. як ліцензіаром («Ліцензіар» або «Canon») «Програми Canon Mini Print» («Програма»), що з’єднується з фотопринтером Canon Zoemini Mini та камерою з функцією миттєвого друку Canon Zoemini («Принтер»).  Слова «Ви» або «Ваш» у разі використання в цьому документі означають фізичну особу або самостійного суб’єкта господарювання, якій чи якому надано ліцензію за цією Угодою.  Використання Програми є об’єктом положень цієї Угоди. 

ВИЗНАЮЧИ ПРИЙНЯТТЯ ЦІЄЇ УГОДИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОГРАМУ, ВИ ВИЗНАЄТЕ Й ПОГОДЖУЄТЕСЬ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ, ЗРОЗУМІЛИ Й ПОГОДИЛИСЯ БУТИ ЗВ’ЯЗАНИМИ ВСІМА УМОВАМИ І ПОЛОЖЕННЯМИ ЗАЗНАЧЕНОГО НИЖЧЕ: (1) ЦІЄЇ УГОДИ; (2) БУДЬ-ЯКИХ ЛІЦЕНЗІЙ СТОРОННІХ ВИРОБНИКІВ НА ВІДПОВІДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОРОННІХ ВИРОБНИКІВ, ЯКЕ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ У ПРОГРАМІ АБО З НЕЮ, ЯК ВИКЛАДЕНО НИЖЧЕ.

КРІМ ТОГО, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ВИ ДОСЯГЛИ МІНІМАЛЬНОГО ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ВІКУ БІЛЬШОСТІ У ВАШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ ТА МАЄТЕ ПОВНОВАЖЕННЯ ПОГОДЖУВАТИСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ.  ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УСІМА УМОВАМИ Й ПОЛОЖЕННЯМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА/АБО НЕ МАЄТЕ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОГОДЖУВАТИСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ВІД ІМЕНІ ВАШОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОГРАМУ.

1. Прикладна програма для мобільних пристроїв.  У тексті цієї Угоди з кінцевим користувачем під терміном «Програма» слід розуміти (i) прикладну програму, запропоновану компанією Canon під торговельною назвою «Canon Mini Print» для ліцензованого використання з мобільним пристроєм під керуванням Android™ або на ньому, чи з іншою комерційною портативною програмною платформою для Android, що працює на бездротовому портативному пристрої або на ній, яку ви намагаєтеся завантажити в магазині прикладних програм Google Play™, керованому Google Inc. («Google»), або для ліцензованого використання з мобільним пристроєм Apple® або на ньому, чи з іншою комерційною портативною програмною платформою для Apple, що працює на бездротовому портативному пристрої, або на ній (кожен — «Пристрій») та (ii) будь-яку відповідну електронну документацію для Програми. 

2. Надання ліцензії. Компанія Canon надає Вам особисте, з можливістю відкликання, невиключне, таке, що не підлягає передаванню, обмежене право завантажувати, установлювати й використовувати Програму на окремому Пристрої, керованому вами, здійснювати доступ та використовувати Програму на такому Пристрої, суворо додержуючись умов цієї Угоди.  Ця Угода застосовується до оновлень або додатків до оригінальної Програми, наданої Canon, якщо такі оновлення або додатки будуть надані на підставі цього документа; проте Canon та її ліцензіари не мають зобов’язання надавати Вам жодних оновлень або додатків.

3. Обмеження. Ви не маєте права: (i) декомпілювати, реконструювати, розбирати, намагатися відновити вихідний код або декодувати Програму; (ii) вносити будь-які зміни, пристосування, покращення, розширення можливостей, виконувати переклад або компіляцію Програми; (iii) порушувати будь-яке застосовне законодавство, правила або регламенти, пов’язані з Вашим доступом до програми або її використанням; (iv) видаляти, змінювати чи заплутувати будь-які вказівки на правовласника (включаючи будь-які повідомлення про авторське право або торговельну марку) Canon або її філіали, партнерів, постачальників чи ліцензіарів Програми, або іншим чином заплутувати чи змінювати Програму; (v) установлювати, використовувати або дозволяти Програмі існувати більш ніж на 1 (одному) Пристрої одночасно інакше ніж через Ваші окремі завантаження Програми, кожне з яких є об’єктом окремої ліцензії (це обмеження водночас не обмежує Ваше право повторно встановлювати Програму на окремому Пристрої, для якого вона була завантажена); (vi) розповсюджувати Програму або давати посилання на неї більш ніж одному Пристрою чи стороннім послугам; або (vii) робити Програму доступною через мережу чи інше оточення, що дозволяють доступ чи використання більш ніж одним Пристроєм чи користувачем одночасно.

4. Створений користувачем вміст.

4.1. Будь-який вміст, який Ви передаєте або вивантажуєте через Програму чи в неї в будь-якій формі або будь-якими засобами, розглядається як «Створений користувачем вміст». Ви заявляєте й гарантуєте, що маєте право використовувати та передавати будь-який без винятку Створений користувачем вміст у Програму з вашого Пристрою.   Створюючи, передаючи, надаючи або публікуючи в будь-якій формі чи будь-якими засобами Створений користувачем вміст за допомогою Програми, Ви надаєте дозвіл Canon, її філіалам або підрозділам і пов’язаним із нею платформам для мобільних пристроїв та постачальникам послуг, а також стороннім особам, які отримали від Canon повноваження щодо розповсюдження зчитаної та вивантаженої за допомогою Програми інформації, термінову, неперервну, безвідкличну, безоплатну, всесвітню та невиключну ліцензію на адаптування, змінення, форматування, видалення, переклад, передання або використання всього такого Створеного користувачем вмісту без жодного зобов’язання, повідомлення чи компенсації стосовно Вас, тільки з метою зазначеного нижче: (1) друк Створеного користувачем вмісту на Принтері за допомогою Програми та (2) спільного використання Створеного користувачем вмісту за допомогою платформ сторонніх виробників (як визначено нижче).  Ця ліцензія надана Canon, її філіалам або підрозділам і пов’язаним із нею платформам для мобільних пристроїв, постачальникам послуг та подібним стороннім особам, уповноваженим на предмет використання такого Створеного користувачем вмісту у зв’язку з Послугами та будь-якою наступною їх версією або варіантом.  Canon не набуває права власності на Створений користувачем вміст.  

4.2. Ви погоджуєтесь, приймаєте та визнаєте, що Canon, її філіали або підрозділи і пов’язані з нею платформи для мобільних пристроїв та постачальники послуг і сторонні особи, уповноважені Canon розповсюджувати інформацію, передану чи завантажену через Програму, можуть змінювати, адаптувати, переформатувати та іншим чином перетворювати чи використовувати Ваш Створений користувачем вміст для відповідності стандартам, протоколам, форматам і вимогам, сумісним із Програмою, щоб друкувати Ваш Створений користувачем вміст за допомогою Принтера або поширювати Ваш Створений користувачем вміст на відповідних платформах сторонніх виробників.

4.3. На додаток до Створеного користувачем вмісту, Програма може збирати певну іншу інформацію.  Ця інформація може:  (i) включати технічну інформацію про Пристрій, на якому виконується Програма, (ii) вимагатися для оптимальної роботи Програми та (iii) використовуватись у зв’язку з будь-якою технічною підтримкою, запропонованою Canon.

5. Повідомлення щодо прав інтелектуальної власності.. Програма та всі права, включаючи, без обмежень, права власності, які стосуються її (включаючи, але не обмежуючись, вихідний код, об’єктний код, зображення, фотографії, рухомі зображення, відео- та аудіодані, музику, текст та «міні-програми», що містяться в Програмі, але виключаючи будь-яке програмне забезпечення сторонніх виробників), допоміжні друковані матеріали і кожну копію Програми та всі права інтелектуальної власності (включаючи всі без винятків авторські права, патенти, торговельні марки, права на публічне використання), належать Canon, її філіалам чи ліцензіарам або ліцензуються ними.  За винятком того, що прямо й недвозначно викладено в цьому документі, Ви не володієте, а компанія Canon не надає Вам жодних явних або неявних прав (чином, що мається на увазі, втратою права заперечення або відповідно до іншої правової теорії) у таких правах інтелектуальної власності або стосовно них, і всі такі права залишаються за Canon, її філіалами або її ліцензіарами. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що саме Ви, а не Canon, Apple, Google чи будь-яка платформа або постачальник послуг Програми, будете одноосібно відповідальні за розслідування, захист, досягнення мирової угоди, виконання зобов’язань за будь-яким позовом про порушення прав інтелектуальної власності або будь-які інші шкоду чи збитки, що є наслідком Вашого використання або доступу до Програми.

6. Збереження прав. Canon та її філіали чи дочірні компанії та ліцензіари зберігають усі права, що прямо не надані Вам у цій Угоді.

7. Припинення угоди. Ця Угода набуває чинності з першого дня, як Ви визнаєте Ваше прийняття цієї Угоди або іншим чином використовуєте Програму. Без обмеження жодних інших прав будь-якого «Постачальника послуг» (як визначено в розділі 9 нижче) або як іншим чином установлено в цьому документі, цю Угоду буде припинено без попереднього повідомлення, якщо Ви порушите будь-які положення чи умови цієї Угоди.  Ви погоджуєтеся з цією умовою та приймаєте її.  У такому разі Ви повинні негайно видалити всі копії Програми, усі пов’язані матеріали та всі відповідні компоненти.  Ви можете припинити цю Угоду шляхом видалення Програми з Вашого Пристрою.

8. Друк документації. Будь-яка документація, яка міститься в Програмі, надається тільки в електронній формі. Ви можете друкувати копії цієї електронної документації.  Ви повинні відтворити та включити повідомлення про авторське право в будь-які зроблені Вами дозволені копії такої електронної документації або Програми.

9. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ

9.1. ПРОГРАМА НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЧИ УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ МЕТІ ВИКОРИСТАННЯ.  ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВЕСЬ РИЗИК ЗА ЯКІСТЬ І РОБОТУ ПРОГРАМИ.  ЯКЩО ПРОГРАМА ВИЯВИТЬСЯ ДЕФЕКТНОЮ, ВИ ПРИЙМАЄТЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВАРТІСТЬ УСЬОГО НЕОБХІДНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ АБО ВИПРАВЛЕННЯ.  У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ АБО ЗАКОННИХ ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИНЯТОК ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ВІДТАК НАВЕДЕНЕ ВИЩЕ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС.   ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ РІЗНИМИ ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ АБО ЮРИСДИКЦІЇ.

9.2. КОМПАНІЯ CANON, ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ Й ФІЛІАЛИ, ЇХ ЛІЦЕНЗІАРИ, GOOGLE, ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, ФІЛІАЛИ ЧИ ЛІЦЕНЗІАРИ GOOGLE, APPLE, ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, ФІЛІАЛИ ЧИ ЛІЦЕНЗІАРИ APPLE, ЖОДНА З ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ CANON ПЛАТФОРМ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА ЖОДЕН ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ВІДПОВІДНИХ ПОСЛУГ (РАЗОМ — «ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ») НЕ ГАРАНТУЮТЬ, ЩО ПРОГРАМА (I) ВІДПОВІДАТИМЕ ВАШИМ ВИМОГАМ АБО ЩО РОБОТА ПРОГРАМИ БУДЕ БЕЗПЕРЕБІЙНОЮ ЧИ БЕЗПОМИЛКОВОЮ; АБО (II) БУДЕ СУМІСНОЮ АБО МАТИМЕ МОЖЛИВІСТЬ ВЗАЄМОДІЯТИ З ВАШИМ ПРИСТРОЄМ ЧИ БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ЧАСТИНОЮ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ, НА ЯКІЙ ВОНА БУЛА ВСТАНОВЛЕНА, АБО ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ПОЄДНАННІ З ВАШИМ ПРИСТРОЄМ. КРІМ ТОГО, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОБЛЕМИ ІЗ СУМІСНІСТЮ ТА ВЗАЄМОДІЄЮ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ПОСЛАБЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АБО ПОВНУ ВІДМОВУ ВАШОГО ПРИСТРОЮ ТА МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ, ВТРАТИ ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬСЯ НА ВАШОМУ ПРИСТРОЇ, І РУЙНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ФАЙЛІВ НА ВАШОМУ ПРИСТРОЇ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ПРИЙМАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ЖОДЕН ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЕФІРНИХ ПОСЛУГ АБО ОПЕРАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ) НЕ БУДЕ МАТИ ПЕРЕД ВАМИ БУДЬ-ЯКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ВТРАТ, ЯКИХ ВИ ЗАЗНАЛИ ВНАСЛІДОК ПРОБЛЕМ ІЗ СУМІСНІСТЮ ТА ВЗАЄМОДІЄЮ АБО ВНАСЛІДОК НИХ.

9.3. У МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ДОЗВОЛЕНІЙ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДЕН ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО БУДЬ-ЯКИЙ ВМІСТ, ЯКИЙ ВИ МОЖЕТЕ ЗБЕРІГАТИ АБО ДОСТУП ДО ЯКОГО ВИ МОЖЕТЕ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ, НЕ СТАНЕ ОБ’ЄКТОМ НЕУМИСНОГО ПОШКОДЖЕННЯ, СПОТВОРЕННЯ, ВТРАТИ, АТАКИ, КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ, ВТРУЧАННЯ, ЗЛАМУ, ВТОРГНЕННЯ ЧИ ВИДАЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО МОВ ЦІЄЇ УГОДИ, І ЖОДЕН ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ НЕ МАТИМЕ І НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯКЩО СТАНЕТЬСЯ ТАКЕ ПОШКОДЖЕННЯ, СПОТВОРЕННЯ, ВТРАТА, АТАКА, ВІРУСИ, ВТРУЧАННЯ, ЗЛАМ, ВТОРГНЕННЯ В СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ АБО ВИДАЛЕННЯ..

9.4. ДОСТУП ДО БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИВАНТАЖЕНИХ ТА ПЕРЕДАНИХ З ВАШОГО ПРИСТРОЮ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ОТРИМАНИХ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РОЗСУД ТА РИЗИК, І ВИ БУДЕТЕ НЕСТИ ОДНООСОБОВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКЕ ПОШКОДЖЕННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ АБО ВТРАТУ ДАНИХ ВНАСЛІДОК ВАШОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ.  КРІМ ТОГО, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМА НЕ ПРИЗНАЧЕНА АБО НЕ ПРИДАТНА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ВСІХ СИТУАЦІЯХ АБО ЗОВНІШНІХ УМОВАХ, ДЕ ЗАКОНОДАВСТВО АБО НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЗАБОРОНЯЮТЬ ВІДМОВУ, ЗАТРИМКИ В ЧАСІ, АБО ПОМИЛКИ ЧИ ПОХИБКИ У ВМІСТІ, ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНИХ ЧЕРЕЗ ПРОГРАМУ.

10. ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ.

10.1. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ БУДЬ-ЯКИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОШКОДЖЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ АБО ОСОБИСТИХ ПРИБУТКІВ, ВТРАТУ КОМЕРЦІЙНОЇ АБО ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПРИЗУПИНЕННЯ БІЗНЕСУ АБО ІНШІ КОМПЕНСАЦІЙНІ, ВИПАДКОВІ, НАСЛІДКОВІ, КАРАЛЬНІ, ОСОБЛИВІ АБО ТИПОВІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК РОБОТИ ПРОГРАМИ, ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО БУДЬ-ЯКІ АБО ВСІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ПОШКОДЖЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕНОГО НИЖЧЕ: (I) НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ВАШИХ ПЕРЕДАВАНЬ, ДАНИХ, СТВОРЕНОГО КОРИСТУВАЧЕМ ВМІСТУ ЧИ ВАШОГО ПРИСТРОЮ АБО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НИХ; (II) ВИДАЛЕННЯ, РУЙНУВАННЯ, НЕМОЖЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА/АБО НАДСИЛАННЯ ЧИ ОТРИМАННЯ ВАШИХ ПЕРЕДАВАНЬ, ДАНИХ, СТВОРЕНОГО КОРИСТУВАЧЕМ ВМІСТУ ЧИ ВАШОГО ПРИСТРОЮ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМИ; (III) ТВЕРДЖЕНЬ АБО ДІЙ БУДЬ-ЯКОЇ СТОРОННЬОЇ ОСОБИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАШ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ СТОРОННІХ ОСІБ; (IV) БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПІДСТАВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРОГРАМИ.

10.2. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРИЙНЯТИ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСЯГНЕННЯ БАЖАНИХ ВАМИ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ, А ТАКОЖ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ, ОТРИМАНІ З ЇЇ ДОПОМОГОЮ.   ДЕЯКІ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВІ ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОСЛІДОВНІ ПОШКОДЖЕННЯ АБО ФІЗИЧНУ ШКОДУ ЧИ ЗАГИБЕЛЬ УНАСЛІДОК НЕХТУВАННЯ ЧАСТИНОЮ НАВЕДЕНОГО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ТОМУ ВИЩЕЗГАДАНІ ОБМЕЖЕННЯ ЧИ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ НЕ БУТИ ЗАСТОСОВНІ ДО ВАС.

11. Регулююче право / Обмеження щодо експорту / Відповідність нормативно-правовим актам.

Ця Угода має регулюватися законами Англії та Уельсу.

Цим Ви засвідчуєте, що Ви не будете самостійно і не примушуватимете вашого уповноваженого представника прямо чи опосередковано експортувати, реекспортувати, передавати чи перепоступатися правами на Програму або будь-яку її частину, чи пов’язані з нею інформацію, носії або програму в порушення всіх застосовних до експортного контролю законів, нормативно-правових актів та правил, включаючи, але не обмежуючись, закон США з контролю над експортом від 1979 р. і будь-які застосовні національні або загальноєвропейські закони та нормативно-правові акти зі змінами й доповненнями і нормативно-правові акти з їх впровадження, наскільки вони стосуються діяльності, що провадиться за цією Угодою. 

 Ви стверджуєте та гарантуєте, що Ви (i) не перебуваєте в країні, що є об’єктом пов’язаного урядового ембарго чи визначена урядами відповідних країн як країна, що «здійснює фінансову підтримку тероризму», або (ii) не внесені до жодного списку уряду США стосовно суб’єктів заборони чи обмежень, включаючи опублікований міністерством фінансів США список осіб особливих категорій та заборонених осіб чи опубліковані міністерством торгівлі США санкційний список або список організацій.

12. Інші правила користування, обмеження, обов’язки та повідомлення, що стосуються програми для мобільних пристроїв.

12.1. Ви визнаєте, що (i) цю Угоду укладено між Вами та виключно Canon, а не з Google, Apple чи будь-якою платформою або постачальником послуг Програми, і (ii) саме Canon, а не Google чи Apple несе одноособову відповідальність за Програму та відповідний вміст.  Без обмеження, використання Вами Програми та Послуг із Пристроєм є об’єктом правил користування, установлених Google чи Apple (залежно від того, об’єктом яких прав є ваш Пристрій), включаючи, для Пристрою під керуванням Android, наведені на сторінці https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html або доступні в Google Play, або, для Пристрою Apple, умовами, які викладені в розділі загальних умов Apple App Store®, що міститься на сторінці https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, застосовні положення яких включені в цей документ шляхом посилання.

12.2. У жодному випадку Google, дочірні підприємства, філіали чи ліцензіари Google, Apple, дочірні підприємства, філіали чи ліцензіари Apple, чи будь-які платформа або постачальник послуг для Програми (включаючи постачальників ефірних послуг або операторів зв’язку) не буде відповідальним за жодною вимогою з боку Вас або будь-якої сторонньої особи у зв’язку з Програмою (включаючи її продаж та розповсюдження) чи Вашим володінням або використанням Програми, включаючи, але не обмежуючись, (i) будь-які вимоги щодо відповідальності виробника; (ii) будь-яку вимогу стосовно того, що Програма не відповідає будь-якій застосовній законодавчій чи нормативно-правовій вимозі; та (iii) вимоги, що виникають згідно законодавству про захист прав споживачів чи подібним законодавчим актам.

12.3. За винятком того, що викладене в цьому розділі 12.3, ніщо з того, що міститься в цій Угоді, не передбачає і не може мати на увазі надання будь-якій фізичній або юридичній особі (крім сторін за даним документом) будь-яких прав, переваг чи способів захисту права будь-якого виду або характеру, чи створення будь-яких зобов’язань або відповідальності сторони перед будь-якою такою особою.  Незважаючи на викладене вище, Ви визнаєте й погоджуєтеся, що Apple та дочірні підприємства Apple є сторонніми вигодонабувачами за цією Угодою, і за фактом Вашого прийняття даних умов і положень Apple матиме право (і вважатиметься, що вона прийняла право) застосувати цю Угоду проти Вас як стороннього вигодонабувача за нею.

12.4. Google, дочірні підприємства, філіали чи ліцензіари Google, Apple, дочірні підприємства, філіали чи ліцензіари Apple не є відповідальним за жодною вимогою з боку Вас або будь-якої сторонньої особи у зв’язку з Програмою чи Вашим володінням або використанням Програми, включаючи, але не обмежуючись, (i) будь-які вимоги щодо відповідальності виробника; (ii) будь-яку вимогу стосовно того, що Програма не відповідає будь-якій застосовній законодавчій чи нормативно-правовій вимозі; та (iii) вимоги, що виникають згідно законодавству про захист прав споживачів чи подібним законодавчим актам.

12.5. До вашого користування Програмою може застосовуватися плата за передавання даних.  Компанія Canon не несе відповідальності щодо будь-якої плати за передавання даних у стільникових мережах чи штрафи, пов’язані з використанням Вами Програми.  Зверніться до свого оператора стільникового зв’язку і з’ясуйте, чи буде застосована до Вас будь-яка плата за передавання даних у стільникових мережах.  

13. Відшкодування

13.1. Ви погоджуєтеся звільнити й захистити кожного Постачальника послуг та його відповідних посадових осіб, керівників, уповноважених осіб та працівників від відповідальності за будь-якими вимогами й запитами, включаючи будь-які можливі втрати, відповідальність, вимоги, запити, пошкодження, видатки чи витрати, умови для подання позову, позови, провадження у справі, рішення суду, компенсації, виконання рішень та право утримання застави, включаючи винагороду адвокатів та витрати на них, залучені сторонніми особами або іншим чином, що виникають унаслідок або через:  (i) порушення Вами будь-якого подання, гарантії, статті договору чи зобов’язання, установленого даною Угодою (або іншого порушення вашої угоди з Canon на підставі цієї Угоди); (ii) будь-якої інформації, Створеного користувачем вмісту або інших даних, що передані, подані чи надані вами через ваш Пристрій; або (iii) порушення Вами будь-якого закону, чи порушення Вами прав сторонньої особи, включаючи порушення Вами права будь-якої інтелектуальної власності або іншого права будь-якої фізичної чи юридичної особи.

13.2. Зобов’язання щодо відшкодування збитків і захисту від відповідальності, установлені в розділі 13.1, залишаються чинними після будь-якого припинення цієї Угоди.

14. Особисті дані

Компанія Canon автоматично збирає й аналізує технічні дані про використання пристрою для роботи над покращенням його функціонування. Детальнішу інформацію про те, які дані ми збираємо та як їх використовуємо, можна отримати з відповідних розділів Політики конфіденційності компанії Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Для збирання даних про використання ми користуємося службою Google Analytics. Детальнішу інформацію про службу Google Analytics можна отримати на сторінці www.google.com/policies/privacy/partners (див. розділ «Як Google застосовує інформацію із сайтів або додатків, які користуються нашими послугами»).

15. Умови щодо програмного забезпечення сторонніх виробників; повідомлення

15.1. Певні частини Програми можуть використовувати або включати програмне забезпечення сторонніх виробників, яке є об’єктом ліцензій на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом та/або ліцензійних умов сторонніх виробників («Програмне забезпечення сторонніх виробників»).  Ви визнаєте, приймаєте й погоджуєтеся, що Ваше право використовувати таке Програмне забезпечення сторонніх виробників як частину або у зв’язку з будь-якою Програмою є об’єктом та регулюється умовами та положеннями ліцензій на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом та/або ліцензійних умов сторонніх виробників щодо такого Програмного забезпечення сторонніх виробників, включаючи, без обмежень, будь-які застосовні визнання, ліцензійні умови та заяви про відмову, що містяться в них.  У разі конфлікту між умовами цієї Угоди та умовами таких ліцензій на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом чи ліцензій сторонніх виробників стосовно Вашого використання відповідного Програмного забезпечення сторонніх виробників, діють умови ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом чи ліцензії стороннього виробника.

15.2. Певні частини Програми дають Вам змогу підключати Програму до окремих платформ, які не належать і не експлуатуються Canon, що відображено в Програмі («Платформи стороннього виробника») та може вимагати від Вас входу у Ваш власний обліковий запис Платформи стороннього виробника.  Ви визнаєте, приймаєте та погоджуєтеся, що Canon жодним чином не є відповідальним за Ваш обліковий запис Платформи стороннього виробника чи за будь-яку діяльність, пов’язану з Вашим використанням Платформ стороннього виробника, включаючи, але не обмежуючись, Ваш вхід у Ваш власний обліковий запис Платформи стороннього виробника. 

15.3. Частини Програми надані з повідомленнями та ліцензіями на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом від таких спільнот та сторонніх виробників, які регулюють використання згаданих частин, і будь-які ліцензії, надані відповідно до цієї Угоди, не порушують жодних Ваших прав і обов’язків за такими ліцензіями на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, але водночас заява про відмову від надання гарантій і положення про обмеження відповідальності в цій Угоді застосовуватимуться до всіх елементів Програми.

15.4. Торговельні марки Android™, Google Play™ та пов’язані з ними, знаки обслуговування, назви та логотипи становлять власність Google Inc.

15.5. Торговельні марки Apple®, App Store® та пов’язані з ними, знаки обслуговування, назви та логотипи становлять власність Apple Inc. 

15.6. Наведені нижче умови сторонніх виробників включені в цей документ і становлять частину цих ліцензійних умов:

Якщо Ви завантажуєте Програму, Ви також погоджуєтесь із зазначеними нижче ліцензійними угодами.

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Інше. Ця Угода, включаючи документи, які включено до неї шляхом посилання, представляє весь обсяг домовленостей між Вами та Canon щодо Програми; (i) скасовує й замінює весь попередній або поточний усний чи письмовий інформаційний обмін, пропозиції та заяви щодо її предмету; та (ii) має переважну силу відносно конфліктних чи додаткових умов будь-якого визнання або подібного інформаційного обміну між сторонами протягом терміну дії цієї Угоди. Якщо будь-яке положення цієї Угоди визнається недійсним, усі інші положення повинні залишатися чинними, доки це не призведе до неможливості досягнення мети цієї Угоди, і ця Угода повинна застосовуватися в повному обсязі, наскільки це дозволено застосовним законодавством.   Жодна зміна до цієї Угоди не має обов’язкової сили, якщо вона не зафіксована в письмовому вигляді та не підписана належним чином уповноваженим представником кожної сторони.  Ця Угода має обов’язкову силу та є чинною дійсною для наступників, правонаступників та дозволених правонаступників сторін за цим документом.  Неможливість однієї зі Сторін застосувати будь-яке право внаслідок порушення будь-якого положення цієї Угоди іншою Стороною не вважатиметься відмовою від будь-якого права, пов’язаною з подальшим порушенням такого положення або будь-якого іншого права за цим документом.

© Canon Europa N.V., The Netherlands, 2020  Усі права захищені.