ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ
програми Canon Mini Print

Востаннє оновлено: 9 квітня 2019 р.

ВАЖЛИВО — ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО: Використання цієї програми (як визначено нижче) є об’єктом регулювання цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем. Якщо ви погоджуєтеся з цими умовами, натисніть «Прийняти» нижче. Якщо ви не погоджуєтеся з цими умовами, натисніть «Відхилити» нижче та негайно видаліть дану програму з вашого пристрою.

Дана ліцензійна угода з кінцевим користувачем («Угода») є правовою угодою між Вами (фізичною або юридичною особою) і Canon Europa N.V. як ліцензіаром («Ліцензіар» або «Canon») «Програми Canon Mini Print» («Програма»), що з’єднується з фотопринтером Canon Zoemini Mini та камерою з функцією миттєвого друку Canon Zoemini («Принтер»). Слова «Ви» або «Ваш» у разі використання в цьому документі означають фізичну особу або самостійного суб’єкта господарювання, якій чи якому надано ліцензію за цією Угодою. Використання Програми є об’єктом положень цієї Угоди.

ВИЗНАЮЧИ ПРИЙНЯТТЯ ЦІЄЇ УГОДИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОГРАМУ, ВИ ВИЗНАЄТЕ Й ПОГОДЖУЄТЕСЬ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ, ЗРОЗУМІЛИ Й ПОГОДИЛИСЯ БУТИ ЗВ’ЯЗАНИМИ ВСІМА УМОВАМИ І ПОЛОЖЕННЯМИ ЗАЗНАЧЕНОГО НИЖЧЕ: (1) ЦІЄЇ УГОДИ; (2) БУДЬ-ЯКИХ ЛІЦЕНЗІЙ СТОРОННІХ ВИРОБНИКІВ НА ВІДПОВІДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОРОННІХ ВИРОБНИКІВ, ЯКЕ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ У ПРОГРАМІ АБО З НЕЮ, ЯК ВИКЛАДЕНО НИЖЧЕ.

КРІМ ТОГО, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ВИ ДОСЯГЛИ МІНІМАЛЬНОГО ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ВІКУ БІЛЬШОСТІ У ВАШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ ТА МАЄТЕ ПОВНОВАЖЕННЯ ПОГОДЖУВАТИСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УСІМА УМОВАМИ Й ПОЛОЖЕННЯМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА/АБО НЕ МАЄТЕ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОГОДЖУВАТИСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ВІД ІМЕНІ ВАШОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОГРАМУ.

1. Прикладна програма для мобільних пристроїв. У тексті цієї Угоди з кінцевим користувачем під терміном «Програма» слід розуміти (i) прикладну програму, запропоновану компанією Canon під торговельною назвою «Canon Mini Print» для ліцензованого використання з мобільним пристроєм під керуванням Android™ або на ньому, чи з іншою комерційною портативною програмною платформою для Android, що працює на бездротовому портативному пристрої або на ній, яку ви намагаєтеся завантажити в магазині прикладних програм Google Play™, керованому Google Inc. («Google»), або для ліцензованого використання з мобільним пристроєм Apple® або на ньому, чи з іншою комерційною портативною програмною платформою для Apple, що працює на бездротовому портативному пристрої, або на ній (кожен — «Пристрій») та (ii) будь-яку відповідну електронну документацію для Програми.

2. Надання ліцензії. Компанія Canon надає Вам особисте, з можливістю відкликання, невиключне, таке, що не підлягає передаванню, обмежене право завантажувати, установлювати й використовувати Програму на окремому Пристрої, керованому вами, здійснювати доступ та використовувати Програму на такому Пристрої, суворо додержуючись умов цієї Угоди. Ця Угода застосовується до оновлень або додатків до оригінальної Програми, наданої Canon, якщо такі оновлення або додатки будуть надані на підставі цього документа; проте Canon та її ліцензіари не мають зобов’язання надавати Вам жодних оновлень або додатків.

3. Обмеження. Ви не маєте права: (i) декомпілювати, реконструювати, розбирати, намагатися відновити вихідний код або декодувати Програму; (ii) вносити будь-які зміни, пристосування, покращення, розширення можливостей, виконувати переклад або компіляцію Програми; (iii) порушувати будь-яке застосовне законодавство, правила або регламенти, пов’язані з Вашим доступом до програми або її використанням; (iv) видаляти, змінювати чи заплутувати будь-які вказівки на правовласника (включаючи будь-які повідомлення про авторське право або торговельну марку) Canon або її філіали, партнерів, постачальників чи ліцензіарів Програми, або іншим чином заплутувати чи змінювати Програму; (v) установлювати, використовувати або дозволяти Програмі існувати більш ніж на 1 (одному) Пристрої одночасно інакше ніж через Ваші окремі завантаження Програми, кожне з яких є об’єктом окремої ліцензії (це обмеження водночас не обмежує Ваше право повторно встановлювати Програму на окремому Пристрої, для якого вона була завантажена); (vi) розповсюджувати Програму або давати посилання на неї більш ніж одному Пристрою чи стороннім послугам; або (vii) робити Програму доступною через мережу чи інше оточення, що дозволяють доступ чи використання більш ніж одним Пристроєм чи користувачем одночасно.

4. Створений користувачем вміст.

4.1. Будь-який вміст, який Ви передаєте або вивантажуєте через Програму чи в неї в будь-якій формі або будь-якими засобами, розглядається як «Створений користувачем вміст». Ви заявляєте й гарантуєте, що маєте право використовувати та передавати будь-який без винятку Створений користувачем вміст у Програму з вашого Пристрою. Створюючи, передаючи, надаючи або публікуючи в будь-якій формі чи будь-якими засобами Створений користувачем вміст за допомогою Програми, Ви надаєте дозвіл Canon, її філіалам або підрозділам і пов’язаним із нею платформам для мобільних пристроїв та постачальникам послуг, а також стороннім особам, які отримали від Canon повноваження щодо розповсюдження зчитаної та вивантаженої за допомогою Програми інформації, термінову, неперервну, безвідкличну, безоплатну, всесвітню та невиключну ліцензію на адаптування, змінення, форматування, видалення, переклад, передання або використання всього такого Створеного користувачем вмісту без жодного зобов’язання, повідомлення чи компенсації стосовно Вас, тільки з метою зазначеного нижче: (1) друк Створеного користувачем вмісту на Принтері за допомогою Програми та (2) спільного використання Створеного користувачем вмісту за допомогою платформ сторонніх виробників (як визначено нижче). Ця ліцензія надана Canon, її філіалам або підрозділам і пов’язаним із нею платформам для мобільних пристроїв, постачальникам послуг та подібним стороннім особам, уповноваженим на предмет використання такого Створеного користувачем вмісту у зв’язку з Послугами та будь-якою наступною їх версією або варіантом. Canon не набуває права власності на Створений користувачем вміст.

4.2. Ви погоджуєтесь, приймаєте та визнаєте, що Canon, її філіали або підрозділи і пов’язані з нею платформи для мобільних пристроїв та постачальники послуг і сторонні особи, уповноважені Canon розповсюджувати інформацію, передану чи завантажену через Програму, можуть змінювати, адаптувати, переформатувати та іншим чином перетворювати чи використовувати Ваш Створений користувачем вміст для відповідності стандартам, протоколам, форматам і вимогам, сумісним із Програмою, щоб друкувати Ваш Створений користувачем вміст за допомогою Принтера або поширювати Ваш Створений користувачем вміст на відповідних платформах сторонніх виробників.

4.3. На додаток до Створеного користувачем вмісту, Програма може збирати певну іншу інформацію. Ця інформація може: (i) включати технічну інформацію про Пристрій, на якому виконується Програма, (ii) вимагатися для оптимальної роботи Програми та (iii) використовуватись у зв’язку з будь-якою технічною підтримкою, запропонованою Canon.

5. Повідомлення щодо прав інтелектуальної власності.. Програма та всі права, включаючи, без обмежень, права власності, які стосуються її (включаючи, але не обмежуючись, вихідний код, об’єктний код, зображення, фотографії, рухомі зображення, відео- та аудіодані, музику, текст та «міні-програми», що містяться в Програмі, але виключаючи будь-яке програмне забезпечення сторонніх виробників), допоміжні друковані матеріали і кожну копію Програми та всі права інтелектуальної власності (включаючи всі без винятків авторські права, патенти, торговельні марки, права на публічне використання), належать Canon, її філіалам чи ліцензіарам або ліцензуються ними. За винятком того, що прямо й недвозначно викладено в цьому документі, Ви не володієте, а компанія Canon не надає Вам жодних явних або неявних прав (чином, що мається на увазі, втратою права заперечення або відповідно до іншої правової теорії) у таких правах інтелектуальної власності або стосовно них, і всі такі права залишаються за Canon, її філіалами або її ліцензіарами. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що саме Ви, а не Canon, Apple, Google чи будь-яка платформа або постачальник послуг Програми, будете одноосібно відповідальні за розслідування, захист, досягнення мирової угоди, виконання зобов’язань за будь-яким позовом про порушення прав інтелектуальної власності або будь-які інші шкоду чи збитки, що є наслідком Вашого використання або доступу до Програми.

6. Збереження прав. Canon та її філіали чи дочірні компанії та ліцензіари зберігають усі права, що прямо не надані Вам у цій Угоді.

7. Припинення угоди. Ця Угода набуває чинності з першого дня, як Ви визнаєте Ваше прийняття цієї Угоди або іншим чином використовуєте Програму. Без обмеження жодних інших прав будь-якого «Постачальника послуг» (як визначено в розділі 9 нижче) або як іншим чином установлено в цьому документі, цю Угоду буде припинено без попереднього повідомлення, якщо Ви порушите будь-які положення чи умови цієї Угоди. Ви погоджуєтеся з цією умовою та приймаєте її. У такому разі Ви повинні негайно видалити всі копії Програми, усі пов’язані матеріали та всі відповідні компоненти. Ви можете припинити цю Угоду шляхом видалення Програми з Вашого Пристрою.

8. Друк документації. Будь-яка документація, яка міститься в Програмі, надається тільки в електронній формі. Ви можете друкувати копії цієї електронної документації. Ви повинні відтворити та включити повідомлення про авторське право в будь-які зроблені Вами дозволені копії такої електронної документації або Програми.

9. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ

9.1. ПРОГРАМА НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЧИ УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ МЕТІ ВИКОРИСТАННЯ. ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВЕСЬ РИЗИК ЗА ЯКІСТЬ І РОБОТУ ПРОГРАМИ. ЯКЩО ПРОГРАМА ВИЯВИТЬСЯ ДЕФЕКТНОЮ, ВИ ПРИЙМАЄТЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВАРТІСТЬ УСЬОГО НЕОБХІДНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ АБО ВИПРАВЛЕННЯ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ АБО ЗАКОННИХ ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИНЯТОК ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ВІДТАК НАВЕДЕНЕ ВИЩЕ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС. ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ РІЗНИМИ ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ АБО ЮРИСДИКЦІЇ.

9.2. КОМПАНІЯ CANON, ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ Й ФІЛІАЛИ, ЇХ ЛІЦЕНЗІАРИ, GOOGLE, ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, ФІЛІАЛИ ЧИ ЛІЦЕНЗІАРИ GOOGLE, APPLE, ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, ФІЛІАЛИ ЧИ ЛІЦЕНЗІАРИ APPLE, ЖОДНА З ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ CANON ПЛАТФОРМ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА ЖОДЕН ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ВІДПОВІДНИХ ПОСЛУГ (РАЗОМ — «ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ») НЕ ГАРАНТУЮТЬ, ЩО ПРОГРАМА (I) ВІДПОВІДАТИМЕ ВАШИМ ВИМОГАМ АБО ЩО РОБОТА ПРОГРАМИ БУДЕ БЕЗПЕРЕБІЙНОЮ ЧИ БЕЗПОМИЛКОВОЮ; АБО (II) БУДЕ СУМІСНОЮ АБО МАТИМЕ МОЖЛИВІСТЬ ВЗАЄМОДІЯТИ З ВАШИМ ПРИСТРОЄМ ЧИ БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ЧАСТИНОЮ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ, НА ЯКІЙ ВОНА БУЛА ВСТАНОВЛЕНА, АБО ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ПОЄДНАННІ З ВАШИМ ПРИСТРОЄМ. КРІМ ТОГО, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОБЛЕМИ ІЗ СУМІСНІСТЮ ТА ВЗАЄМОДІЄЮ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ПОСЛАБЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АБО ПОВНУ ВІДМОВУ ВАШОГО ПРИСТРОЮ ТА МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ, ВТРАТИ ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬСЯ НА ВАШОМУ ПРИСТРОЇ, І РУЙНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ФАЙЛІВ НА ВАШОМУ ПРИСТРОЇ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ПРИЙМАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ЖОДЕН ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЕФІРНИХ ПОСЛУГ АБО ОПЕРАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ) НЕ БУДЕ МАТИ ПЕРЕД ВАМИ БУДЬ-ЯКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ВТРАТ, ЯКИХ ВИ ЗАЗНАЛИ ВНАСЛІДОК ПРОБЛЕМ ІЗ СУМІСНІСТЮ ТА ВЗАЄМОДІЄЮ АБО ВНАСЛІДОК НИХ.

9.3. У МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ДОЗВОЛЕНІЙ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДЕН ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО БУДЬ-ЯКИЙ ВМІСТ, ЯКИЙ ВИ МОЖЕТЕ ЗБЕРІГАТИ АБО ДОСТУП ДО ЯКОГО ВИ МОЖЕТЕ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ, НЕ СТАНЕ ОБ’ЄКТОМ НЕУМИСНОГО ПОШКОДЖЕННЯ, СПОТВОРЕННЯ, ВТРАТИ, АТАКИ, КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ, ВТРУЧАННЯ, ЗЛАМУ, ВТОРГНЕННЯ ЧИ ВИДАЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО МОВ ЦІЄЇ УГОДИ, І ЖОДЕН ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ НЕ МАТИМЕ І НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯКЩО СТАНЕТЬСЯ ТАКЕ ПОШКОДЖЕННЯ, СПОТВОРЕННЯ, ВТРАТА, АТАКА, ВІРУСИ, ВТРУЧАННЯ, ЗЛАМ, ВТОРГНЕННЯ В СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ АБО ВИДАЛЕННЯ..

9.4. ДОСТУП ДО БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИВАНТАЖЕНИХ ТА ПЕРЕДАНИХ З ВАШОГО ПРИСТРОЮ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ОТРИМАНИХ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РОЗСУД ТА РИЗИК, І ВИ БУДЕТЕ НЕСТИ ОДНООСОБОВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКЕ ПОШКОДЖЕННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ АБО ВТРАТУ ДАНИХ ВНАСЛІДОК ВАШОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ. КРІМ ТОГО, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМА НЕ ПРИЗНАЧЕНА АБО НЕ ПРИДАТНА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ВСІХ СИТУАЦІЯХ АБО ЗОВНІШНІХ УМОВАХ, ДЕ ЗАКОНОДАВСТВО АБО НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЗАБОРОНЯЮТЬ ВІДМОВУ, ЗАТРИМКИ В ЧАСІ, АБО ПОМИЛКИ ЧИ ПОХИБКИ У ВМІСТІ, ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНИХ ЧЕРЕЗ ПРОГРАМУ.

10. ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ.

10.1. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ БУДЬ-ЯКИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОШКОДЖЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ АБО ОСОБИСТИХ ПРИБУТКІВ, ВТРАТУ КОМЕРЦІЙНОЇ АБО ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПРИЗУПИНЕННЯ БІЗНЕСУ АБО ІНШІ КОМПЕНСАЦІЙНІ, ВИПАДКОВІ, НАСЛІДКОВІ, КАРАЛЬНІ, ОСОБЛИВІ АБО ТИПОВІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК РОБОТИ ПРОГРАМИ, ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО БУДЬ-ЯКІ АБО ВСІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ПОШКОДЖЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕНОГО НИЖЧЕ: (I) НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ВАШИХ ПЕРЕДАВАНЬ, ДАНИХ, СТВОРЕНОГО КОРИСТУВАЧЕМ ВМІСТУ ЧИ ВАШОГО ПРИСТРОЮ АБО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НИХ; (II) ВИДАЛЕННЯ, РУЙНУВАННЯ, НЕМОЖЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА/АБО НАДСИЛАННЯ ЧИ ОТРИМАННЯ ВАШИХ ПЕРЕДАВАНЬ, ДАНИХ, СТВОРЕНОГО КОРИСТУВАЧЕМ ВМІСТУ ЧИ ВАШОГО ПРИСТРОЮ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМИ; (III) ТВЕРДЖЕНЬ АБО ДІЙ БУДЬ-ЯКОЇ СТОРОННЬОЇ ОСОБИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАШ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ СТОРОННІХ ОСІБ; (IV) БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПІДСТАВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРОГРАМИ.

10.2. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРИЙНЯТИ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСЯГНЕННЯ БАЖАНИХ ВАМИ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ, А ТАКОЖ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ, ОТРИМАНІ З ЇЇ ДОПОМОГОЮ. ДЕЯКІ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВІ ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОСЛІДОВНІ ПОШКОДЖЕННЯ АБО ФІЗИЧНУ ШКОДУ ЧИ ЗАГИБЕЛЬ УНАСЛІДОК НЕХТУВАННЯ ЧАСТИНОЮ НАВЕДЕНОГО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ТОМУ ВИЩЕЗГАДАНІ ОБМЕЖЕННЯ ЧИ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ НЕ БУТИ ЗАСТОСОВНІ ДО ВАС.

11. Регулююче право / Обмеження щодо експорту / Відповідність нормативно-правовим актам.

Ця Угода має регулюватися законами Англії та Уельсу.

Цим Ви засвідчуєте, що Ви не будете самостійно і не примушуватимете вашого уповноваженого представника прямо чи опосередковано експортувати, реекспортувати, передавати чи перепоступатися правами на Програму або будь-яку її частину, чи пов’язані з нею інформацію, носії або програму в порушення всіх застосовних до експортного контролю законів, нормативно-правових актів та правил, включаючи, але не обмежуючись, закон США з контролю над експортом від 1979 р. і будь-які застосовні національні або загальноєвропейські закони та нормативно-правові акти зі змінами й доповненнями і нормативно-правові акти з їх впровадження, наскільки вони стосуються діяльності, що провадиться за цією Угодою.

Ви стверджуєте та гарантуєте, що Ви (i) не перебуваєте в країні, що є об’єктом пов’язаного урядового ембарго чи визначена урядами відповідних країн як країна, що «здійснює фінансову підтримку тероризму», або (ii) не внесені до жодного списку уряду США стосовно суб’єктів заборони чи обмежень, включаючи опублікований міністерством фінансів США список осіб особливих категорій та заборонених осіб чи опубліковані міністерством торгівлі США санкційний список або список організацій.

12. Інші правила користування, обмеження, обов’язки та повідомлення, що стосуються програми для мобільних пристроїв.

12.1. Ви визнаєте, що (i) цю Угоду укладено між Вами та виключно Canon, а не з Google, Apple чи будь-якою платформою або постачальником послуг Програми, і (ii) саме Canon, а не Google чи Apple несе одноособову відповідальність за Програму та відповідний вміст. Без обмеження, використання Вами Програми та Послуг із Пристроєм є об’єктом правил користування, установлених Google чи Apple (залежно від того, об’єктом яких прав є ваш Пристрій), включаючи, для Пристрою під керуванням Android, наведені на сторінці https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html або доступні в Google Play, або, для Пристрою Apple, умовами, які викладені в розділі загальних умов Apple App Store®, що міститься на сторінці https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, застосовні положення яких включені в цей документ шляхом посилання.

12.2. У жодному випадку Google, дочірні підприємства, філіали чи ліцензіари Google, Apple, дочірні підприємства, філіали чи ліцензіари Apple, чи будь-які платформа або постачальник послуг для Програми (включаючи постачальників ефірних послуг або операторів зв’язку) не буде відповідальним за жодною вимогою з боку Вас або будь-якої сторонньої особи у зв’язку з Програмою (включаючи її продаж та розповсюдження) чи Вашим володінням або використанням Програми, включаючи, але не обмежуючись, (i) будь-які вимоги щодо відповідальності виробника; (ii) будь-яку вимогу стосовно того, що Програма не відповідає будь-якій застосовній законодавчій чи нормативно-правовій вимозі; та (iii) вимоги, що виникають згідно законодавству про захист прав споживачів чи подібним законодавчим актам.

12.3. За винятком того, що викладене в цьому розділі 12.3, ніщо з того, що міститься в цій Угоді, не передбачає і не може мати на увазі надання будь-якій фізичній або юридичній особі (крім сторін за даним документом) будь-яких прав, переваг чи способів захисту права будь-якого виду або характеру, чи створення будь-яких зобов’язань або відповідальності сторони перед будь-якою такою особою. Незважаючи на викладене вище, Ви визнаєте й погоджуєтеся, що Apple та дочірні підприємства Apple є сторонніми вигодонабувачами за цією Угодою, і за фактом Вашого прийняття даних умов і положень Apple матиме право (і вважатиметься, що вона прийняла право) застосувати цю Угоду проти Вас як стороннього вигодонабувача за нею.

12.4. Google, дочірні підприємства, філіали чи ліцензіари Google, Apple, дочірні підприємства, філіали чи ліцензіари Apple не є відповідальним за жодною вимогою з боку Вас або будь-якої сторонньої особи у зв’язку з Програмою чи Вашим володінням або використанням Програми, включаючи, але не обмежуючись, (i) будь-які вимоги щодо відповідальності виробника; (ii) будь-яку вимогу стосовно того, що Програма не відповідає будь-якій застосовній законодавчій чи нормативно-правовій вимозі; та (iii) вимоги, що виникають згідно законодавству про захист прав споживачів чи подібним законодавчим актам.

12.5. До вашого користування Програмою може застосовуватися плата за передавання даних. Компанія Canon не несе відповідальності щодо будь-якої плати за передавання даних у стільникових мережах чи штрафи, пов’язані з використанням Вами Програми. Зверніться до свого оператора стільникового зв’язку і з’ясуйте, чи буде застосована до Вас будь-яка плата за передавання даних у стільникових мережах.

13. Відшкодування

13.1. Ви погоджуєтеся звільнити й захистити кожного Постачальника послуг та його відповідних посадових осіб, керівників, уповноважених осіб та працівників від відповідальності за будь-якими вимогами й запитами, включаючи будь-які можливі втрати, відповідальність, вимоги, запити, пошкодження, видатки чи витрати, умови для подання позову, позови, провадження у справі, рішення суду, компенсації, виконання рішень та право утримання застави, включаючи винагороду адвокатів та витрати на них, залучені сторонніми особами або іншим чином, що виникають унаслідок або через: (i) порушення Вами будь-якого подання, гарантії, статті договору чи зобов’язання, установленого даною Угодою (або іншого порушення вашої угоди з Canon на підставі цієї Угоди); (ii) будь-якої інформації, Створеного користувачем вмісту або інших даних, що передані, подані чи надані вами через ваш Пристрій; або (iii) порушення Вами будь-якого закону, чи порушення Вами прав сторонньої особи, включаючи порушення Вами права будь-якої інтелектуальної власності або іншого права будь-якої фізичної чи юридичної особи.

13.2. Зобов’язання щодо відшкодування збитків і захисту від відповідальності, установлені в розділі 13.1, залишаються чинними після будь-якого припинення цієї Угоди.

14. Особисті дані

Компанія Canon автоматично збирає й аналізує технічні дані про використання пристрою для роботи над покращенням його функціонування. Детальнішу інформацію про те, які дані ми збираємо та як їх використовуємо, можна отримати з відповідних розділів Політики конфіденційності компанії Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Для збирання даних про використання ми користуємося службою Google Analytics. Детальнішу інформацію про службу Google Analytics можна отримати на сторінці www.google.com/policies/privacy/partners (див. розділ «Як Google застосовує інформацію із сайтів або додатків, які користуються нашими послугами»).

15. Умови щодо програмного забезпечення сторонніх виробників; повідомлення

15.1. Певні частини Програми можуть використовувати або включати програмне забезпечення сторонніх виробників, яке є об’єктом ліцензій на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом та/або ліцензійних умов сторонніх виробників («Програмне забезпечення сторонніх виробників»). Ви визнаєте, приймаєте й погоджуєтеся, що Ваше право використовувати таке Програмне забезпечення сторонніх виробників як частину або у зв’язку з будь-якою Програмою є об’єктом та регулюється умовами та положеннями ліцензій на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом та/або ліцензійних умов сторонніх виробників щодо такого Програмного забезпечення сторонніх виробників, включаючи, без обмежень, будь-які застосовні визнання, ліцензійні умови та заяви про відмову, що містяться в них. У разі конфлікту між умовами цієї Угоди та умовами таких ліцензій на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом чи ліцензій сторонніх виробників стосовно Вашого використання відповідного Програмного забезпечення сторонніх виробників, діють умови ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом чи ліцензії стороннього виробника.

15.2. Певні частини Програми дають Вам змогу підключати Програму до окремих платформ, які не належать і не експлуатуються Canon, що відображено в Програмі («Платформи стороннього виробника») та може вимагати від Вас входу у Ваш власний обліковий запис Платформи стороннього виробника. Ви визнаєте, приймаєте та погоджуєтеся, що Canon жодним чином не є відповідальним за Ваш обліковий запис Платформи стороннього виробника чи за будь-яку діяльність, пов’язану з Вашим використанням Платформ стороннього виробника, включаючи, але не обмежуючись, Ваш вхід у Ваш власний обліковий запис Платформи стороннього виробника.

15.3. Частини Програми надані з повідомленнями та ліцензіями на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом від таких спільнот та сторонніх виробників, які регулюють використання згаданих частин, і будь-які ліцензії, надані відповідно до цієї Угоди, не порушують жодних Ваших прав і обов’язків за такими ліцензіями на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, але водночас заява про відмову від надання гарантій і положення про обмеження відповідальності в цій Угоді застосовуватимуться до всіх елементів Програми.

15.4. Торговельні марки Android™, Google Play™ та пов’язані з ними, знаки обслуговування, назви та логотипи становлять власність Google Inc.

15.5. Торговельні марки Apple®, App Store® та пов’язані з ними, знаки обслуговування, назви та логотипи становлять власність Apple Inc.

15.6. Наведені нижче умови сторонніх виробників включені в цей документ і становлять частину цих ліцензійних умов:

Якщо Ви завантажуєте Програму, Ви також погоджуєтесь із зазначеними нижче ліцензійними угодами.

GPUImage2
© Brad Larson, 2015

Подальше розповсюдження й використання як вихідної програми, так і двійкових форм, зі змінами чи без них, дозволяється за умови відповідності таким вимогам:

При розповсюдженні початкового коду потрібно зазначити наведене вище повідомлення про авторське право, цей список умов і наведену нижче заяву про відмову.

При розповсюдженні двійкових форм у документації та/або інших матеріалах потрібно відтворити наведене вище повідомлення про авторське право, цей список умов і наведену нижче заяву про відмову.

Ні назву проекту GPUImage, ні жодне з імен його співавторів не можна використовувати для схвалення або реклами виробів, розроблених на основі цього програмного забезпечення, без попередньої письмової згоди.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ПРАВОВЛАСНИКАМИ ТА СПІВАВТОРАМИ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ ЖОДНИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ МЕТІ ВИКОРИСТАННЯ.. ПРАВОВЛАСНИК АБО ЙОГО СПІВАВТОРИ В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОДНІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, УМИСНІ, ТИПОВІ АБО ПОСЛІДОВНІ ЗБИТКИ (ЗОКРЕМА, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ПОСТАЧАННЯ ВЗАЄМОЗАМІННИХ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ДАНИХ, ПРИБУТКУ АБО БІЗНЕСУ), ЯКИМ БИ ЧИНОМ ТА НА ПІДСТАВІ ЯКОЇ БИ ТЕОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ — КОНТРАКТ, БЕЗУМОВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ХАЛАТНІСТЬ ТОЩО), У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ У РАЗІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Android-GPUImage
© CyberAgent, 2012

Права на використання надані за ліцензією Apache версії 2.0 («Ліцензія»); вам не дозволяється використовувати цей файл інакше, ніж відповідно до Ліцензії.

Ви можете отримати копію Ліцензії за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Якщо не вимагається застосовним законодавством або відсутня письмова згода, програмне забезпечення, яке розповсюджується за Ліцензією, надається за принципом «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, явних чи неявних. Щодо конкретних формулювань дозволів та обмежень за Ліцензією див. Ліцензію.

Glide
© Google, Inc. 2014. Усі права захищені.

Подальше розповсюдження й використання як вихідної програми, так і двійкових форм, зі змінами чи без них, дозволяється за умови відповідності таким вимогам:

При розповсюдженні початкового коду потрібно зазначити наведене вище повідомлення про авторське право, цей список умов і наведену нижче заяву про відмову.

При розповсюдженні двійкових форм у документації та/або інших матеріалах потрібно відтворити наведене вище повідомлення про авторське право, цей список умов і наведену нижче заяву про відмову.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ GOOGLE, INC. ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ ЖОДНИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ МЕТІ ВИКОРИСТАННЯ. У ЖОДНОМУ РАЗІ GOOGLE, INC. АБО СПІВАВТОРИ НЕ НЕСТИМУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ФАКТИЧНІ, ШТРАФНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ (ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПРИДБАННЯМ ЗАМІННИКІВ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ; ВТРАТОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ, ДАНИХ, ПРИБУТКІВ АБО ПЕРЕРВОЮ У ВИРОБНИЦТВІ), З ЯКОЇ Б ПРИЧИНИ ВОНИ НЕ СТАЛИСЯ І ЗА БУДЬ-ЯКОЇ ТЕОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, НАВЕДЕНОЇ В КОНТРАКТІ, БЕЗУМОВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АБО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛЬСТВО АБО ІНШЕ), ЩО ВИНИКАЄ В БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Погляди й висновки, які містяться в програмному забезпеченні та документації, належать їх авторам та не можуть розглядатися як такі, що представляють офіційну політику, явно чи неявно, Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ліцензія для third_party/disklrucache:

© Jake Wharton, 2012

© The Android Open Source Project, 2011

Права на використання надані за ліцензією Apache версії 2.0 («Ліцензія»); вам не дозволяється використовувати цей файл інакше, ніж відповідно до Ліцензії. Ви можете отримати копію Ліцензії за адресою:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Якщо не вимагається застосовним законодавством або відсутня письмова згода, програмне забезпечення, яке розповсюджується за Ліцензією, надається за принципом «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, явних чи неявних. Щодо конкретних формулювань дозволів та обмежень за Ліцензією див. Ліцензію.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ліцензія для third_party/gif_decoder:

© Xcellent Creations, Inc., 2013

Цим будь-якій особі, яка отримує копію цього програмного забезпечення та пов’язані з ним файли документації («Програмне забезпечення»), надається дозвіл оперувати Програмним забезпеченням без обмеження на використання, включаючи без обмеження права користуватись, копіювати, змінювати, об’єднувати, публікувати, розповсюджувати, поступатися правами та/або продавати копії Програмного забезпечення, і дозволяти особам, яким надане Програмне забезпечення, робити те саме за означених нижче умов.

Наведене вище повідомлення про авторське право та це повідомлення про дозвіл повинні бути включені в усі копії або суттєві частини Програмного забезпечення.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЗНАЧЕННЮ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ АВТОРИ АБО ПРАВОВЛАСНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЧИ ІНШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА КОНТРАКТОМ, ЧЕРЕЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ ІНШИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ліцензія для third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java та third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Авторське право на вихідний код цього класу не заявлене. Може використовуватися з будь-якою метою, але, щоб дізнатися про обмеження в застосуванні пов’язаного класу LZWEncoder, зверніться до патенту LZW Unisys. Усі виправлення надсилайте до kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Ліцензія на third_party/gif_encoder/NeuQuant.java:

© Anthony Dekker, 1994

Нейронно-мережевий алгоритм квантування NEUQUANT розроблений Anthony Dekker, 1994. Щодо дискусії з приводу алгоритму див. «Kohonen neural networks for optimal colour quantization» у «Network: Computation in Neural Systems», Vol. 5 (1994), стор. 351—367.

Будь-якій стороні, яка отримує копії цих файлів від автора, прямо чи опосередковано, гарантується безкоштовно повне та необмежене невідкличне, сплачене, вільне від ліцензійних відрахувань, невиключне право та ліцензія на поводження з цим програмним забезпеченням і файлами документації («Програмне забезпечення»), включаючи, без обмежень, права використовувати, копіювати, змінювати, об’єднувати, публікувати, розповсюджувати, поступатися правами та/або продавати копії Програмного забезпечення та дозволяти особам, які отримали копії від будь-якої подібної сторони вчиняти те саме, лише з однією вимогою: щоб це повідомлення про авторське право залишалося в незмінному стані.

SDWebImage
© Olivier Poitrey, rs@dailymotion.com, 2009—2017

Ліцензія Масачусетського технологічного інституту (MIT)

Цим будь-якій особі, яка отримує копію цього програмного забезпечення та пов’язані з ним файли документації («Програмне забезпечення»), надається дозвіл оперувати Програмним забезпеченням без обмеження на використання, включаючи без обмеження права користуватись, копіювати, змінювати, об’єднувати, публікувати, розповсюджувати, поступатися правами та/або продавати копії Програмного забезпечення, і дозволяти особам, яким надане Програмне забезпечення, робити те саме за означених нижче умов.

Наведене вище повідомлення про авторське право та це повідомлення про дозвіл повинні бути включені в усі копії або суттєві частини Програмного забезпечення.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЗНАЧЕННЮ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ АВТОРИ АБО ПРАВОВЛАСНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЧИ ІНШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА КОНТРАКТОМ, ЧЕРЕЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ ІНШИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ.

Facebook iOS SDK
© Facebook, Inc., 2014 — поточний час. Усі права захищені.

Цим Вам надається невиключне, всесвітнє, вільне від ліцензійних відрахувань право використовувати, копіювати, змінювати та розповсюджувати це програмне забезпечення у вихідному коді або двійковій формі для використання в поєднанні з інтернет-послугами та інтерфейсами прикладних програм, наданими Facebook.

Використання Вами цього програмного забезпечення, як і з будь-якого іншого програмного забезпечення, інтегрованого з платформою Facebook, є об’єктом принципів і політики Facebook щодо розробників (http://developers.facebook.com/policy/). Це повідомлення про авторське право має бути включене в усі копії або суттєві частини програмного забезпечення.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ ЖОДНИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЗНАЧЕННЮ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ АВТОРИ АБО ПРАВОВЛАСНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЧИ ІНШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА КОНТРАКТОМ, ЧЕРЕЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ ІНШИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ.

Facebook Android SDK
© Facebook, Inc., 2014 — поточний час. Усі права захищені.

Цим Вам надається невиключне, всесвітнє, вільне від ліцензійних відрахувань право використовувати, копіювати, змінювати та розповсюджувати це програмне забезпечення у вихідному коді або двійковій формі для використання в поєднанні з інтернет-послугами та інтерфейсами прикладних програм, наданими Facebook.

Використання Вами цього програмного забезпечення, як і з будь-якого іншого програмного забезпечення, інтегрованого з платформою Facebook, є об’єктом принципів і політики Facebook щодо розробників (http://developers.facebook.com/policy/). Це повідомлення про авторське право має бути включене в усі копії або суттєві частини програмного забезпечення.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЗНАЧЕННЮ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ АВТОРИ АБО ПРАВОВЛАСНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЧИ ІНШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА КОНТРАКТОМ, ЧЕРЕЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ ІНШИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ.

Google Drive SDK
© Google Inc., (рік невідомий)

Права на використання надані за ліцензією Apache версії 2.0 («Ліцензія»); вам не дозволяється використовувати цей файл інакше, ніж відповідно до Ліцензії.

Ви можете отримати копію Ліцензії за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Якщо не вимагається застосовним законодавством або відсутня письмова згода, програмне забезпечення, яке розповсюджується за Ліцензією, надається за принципом «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, явних чи неявних. Щодо конкретних формулювань дозволів та обмежень за Ліцензією див. Ліцензію.

Google Photos Library Client
© Google Inc., (2018)

Права на використання надані за ліцензією Apache версії 2.0 («Ліцензія»); вам не дозволяється використовувати цей файл інакше, ніж відповідно до Ліцензії.

Ви можете отримати копію Ліцензії за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Якщо не вимагається застосовним законодавством або відсутня письмова згода, програмне забезпечення, яке розповсюджується за Ліцензією, надається за принципом «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, явних чи неявних. Щодо конкретних формулювань дозволів та обмежень за Ліцензією див. Ліцензію.

Dropbox SDK-Java
© Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/, 2015

Ліцензія Масачусетського технологічного інституту (MIT)

Цим будь-якій особі, яка отримує копію цього програмного забезпечення та пов’язані з ним файли документації («Програмне забезпечення»), надається дозвіл оперувати Програмним забезпеченням без обмеження на використання, включаючи без обмеження права користуватись, копіювати, змінювати, об’єднувати, публікувати, розповсюджувати, поступатися правами та/або продавати копії Програмного забезпечення, і дозволяти особам, яким надане Програмне забезпечення, робити те саме за означених нижче умов.

Наведене вище повідомлення про авторське право та це повідомлення про дозвіл повинні бути включені в усі копії або суттєві частини Програмного забезпечення.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЗНАЧЕННЮ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ АВТОРИ АБО ПРАВОВЛАСНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЧИ ІНШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА КОНТРАКТОМ, ЧЕРЕЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ ІНШИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ.

Dropbox SDK-Obj-C
© Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/, 2015—2016

Ліцензія Масачусетського технологічного інституту (MIT)

Цим будь-якій особі, яка отримує копію цього програмного забезпечення та пов’язані з ним файли документації («Програмне забезпечення»), надається дозвіл оперувати Програмним забезпеченням без обмеження на використання, включаючи без обмеження права користуватись, копіювати, змінювати, об’єднувати, публікувати, розповсюджувати, поступатися правами та/або продавати копії Програмного забезпечення, і дозволяти особам, яким надане Програмне забезпечення, робити те саме за означених нижче умов.

Наведене вище повідомлення про авторське право та це повідомлення про дозвіл повинні бути включені в усі копії або суттєві частини Програмного забезпечення.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЗНАЧЕННЮ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ АВТОРИ АБО ПРАВОВЛАСНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЧИ ІНШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА КОНТРАКТОМ, ЧЕРЕЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ ІНШИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ.

ZipArchive
© Sam Soffes, http://soff.es, 2010—2015

Ліцензія Масачусетського технологічного інституту (MIT)

Цим будь-якій особі, яка отримує копію цього програмного забезпечення та пов’язані з ним файли документації («Програмне забезпечення»), надається дозвіл оперувати Програмним забезпеченням без обмеження на використання, включаючи без обмеження права користуватись, копіювати, змінювати, об’єднувати, публікувати, розповсюджувати, поступатися правами та/або продавати копії Програмного забезпечення, і дозволяти особам, яким надане Програмне забезпечення, робити те саме за означених нижче умов.

Наведене вище повідомлення про авторське право та це повідомлення про дозвіл повинні бути включені в усі копії або суттєві частини Програмного забезпечення.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЗНАЧЕННЮ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ АВТОРИ АБО ПРАВОВЛАСНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЧИ ІНШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА КОНТРАКТОМ, ЧЕРЕЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ ІНШИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ.

Libgdx-1.6.1.zip
© Mario Zechner, 2013

Права на використання надані за ліцензією Apache версії 2.0 («Ліцензія»); вам не дозволяється використовувати цей файл інакше, ніж відповідно до Ліцензії.

Ви можете отримати копію Ліцензії за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Якщо не вимагається застосовним законодавством або відсутня письмова згода, програмне забезпечення, яке розповсюджується за Ліцензією, надається за принципом «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, явних чи неявних. Щодо конкретних формулювань дозволів та обмежень за Ліцензією див. Ліцензію.

Firebase Analytics
© Google Inc., (рік невідомий)

Права на використання надані за ліцензією Apache версії 2.0 («Ліцензія»); вам не дозволяється використовувати цей файл інакше, ніж відповідно до Ліцензії.

Ви можете отримати копію Ліцензії за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Якщо не вимагається застосовним законодавством або відсутня письмова згода, програмне забезпечення, яке розповсюджується за Ліцензією, надається за принципом «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, явних чи неявних. Щодо конкретних формулювань дозволів та обмежень за Ліцензією див. Ліцензію.

Protobuf.framework
© Google Inc., 2014. Усі права захищені.

Подальше розповсюдження й використання як вихідної програми, так і двійкових форм, зі змінами чи без них, дозволяється за умови відповідності таким вимогам:

* Будь-які копії оригінального коду повинні містити наведене вище повідомлення про авторське право, ці умови та наведене нижче обмеження відповідальності.

* При розповсюдженні двійкових форм у документації та/або інших матеріалах потрібно відтворити наведене вище повідомлення про авторське право, цей список умов і наведену нижче заяву про відмову.

* Ні назву Google Inc., ні жодне з імен його співавторів не можна використовувати для схвалення або реклами виробів, розроблених на основі цього програмного забезпечення, без попередньої письмової згоди.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ПРАВОВЛАСНИКАМИ ТА СПІВАВТОРАМИ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА НЕ ОБУМОВЛЮЄТЬСЯ ЖОДНИМИ ЯВНИМИ АБО НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ МЕТІ ВИКОРИСТАННЯ.. ВОЛОДАР АВТОРСЬКИХ ПРАВ АБО ЙОГО СПІВАВТОРИ В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОДНІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, УМИСНІ, ТИПОВІ АБО ПОСЛІДОВНІ ЗБИТКИ (ЗОКРЕМА, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ПОСТАЧАННЯ ВЗАЄМОЗАМІННИХ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ДАНИХ, ПРИБУТКУ АБО БІЗНЕСУ), ЯКИМ БИ ЧИНОМ ТА НА ПІДСТАВІ ЯКОЇ БИ ТЕОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ — КОНТРАКТ, БЕЗУМОВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ХАЛАТНІСТЬ ТОЩО), У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ У РАЗІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

android.support.v4
© Google Inc., (рік невідомий)

Права на використання надані за ліцензією Apache версії 2.0 («Ліцензія»); вам не дозволяється використовувати цей файл інакше, ніж відповідно до Ліцензії.

Ви можете отримати копію Ліцензії за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Якщо не вимагається застосовним законодавством або відсутня письмова згода, програмне забезпечення, яке розповсюджується за Ліцензією, надається за принципом «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, явних чи неявних. Щодо конкретних формулювань дозволів та обмежень за Ліцензією див. Ліцензію.

Веб-сайт Kotlin

Авторське право невідоме

Права на використання надані за ліцензією Apache версії 2.0 («Ліцензія»); вам не дозволяється використовувати цей файл інакше, ніж відповідно до Ліцензії.

Ви можете отримати копію Ліцензії за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Якщо не вимагається застосовним законодавством або відсутня письмова згода, програмне забезпечення, яке розповсюджується за Ліцензією, надається за принципом «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, явних чи неявних. Щодо конкретних формулювань дозволів та обмежень за Ліцензією див. Ліцензію.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
© OpenCV team, 2018

OpenCV використовується в Програмах за наведеною нижче ліцензією. Ліцензійна угода з Open Source Computer Vision Library (ліцензія BSD з 3 пунктами)

Подальше розповсюдження й використання як вихідної програми, так і двійкових форм, зі змінами чи без них, дозволяється за умови відповідності вказаним нижче вимогам.

* У разі повторного розповсюдження вихідного коду необхідно зазначити згадане вище повідомлення про авторське право, цей перелік умов і наведену нижче заяву про відмову від зобов’язань.

* У разі повторного розповсюдження двійкових форм у документації та/або інших матеріалах, які надаються з пакетом розповсюдження, потрібно відтворити згадане вище повідомлення про авторське право, цей перелік умов і відмову від зобов’язань.

* Ні імена власників авторського права, ні жодне з імен його співавторів не можна використовувати для схвалення або реклами виробів, розроблених на основі цього програмного забезпечення, без попередньої письмової згоди.

Це програмне забезпечення надається правовласниками та співавторами за принципом «як є» та не обумовлюється жодними явними або неявними гарантіями, включно з, але не обмежуючись гарантією товарної придатності та відповідністю певній меті використання. Правовласник або його співавтори в жодному разі не несуть відповідальності за жодні прямі, непрямі, випадкові, умисні, типові або опосередковані збитки (включно з, але не обмежуючись постачанням взаємозамінних товарів або послуг, втратою можливості використання, даних чи прибутку або перервою у виробничій діяльності), яким би чином і на підставі якої би теорії відповідальності вони не були викликані — контракт, безумовна відповідальність або правопорушення (зокрема, халатність тощо), що виникають внаслідок використання цього програмного забезпечення, навіть у разі попередження про можливість таких збитків.

OKHttp
© Square, Inc., 2016

Права на використання надані за ліцензією Apache версії 2.0 («Ліцензія»); Вам не дозволяється використовувати цей файл інакше, ніж відповідно до Ліцензії.

Ви можете отримати копію Ліцензії за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Якщо не вимагається застосовним законодавством або відсутня письмова згода, програмне забезпечення, яке розповсюджується за Ліцензією, надається за принципом «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, явних чи неявних. Щодо конкретних формулювань дозволів і обмежень за Ліцензією див. Ліцензію.

16. Інше. Ця Угода, включаючи документи, які включено до неї шляхом посилання, представляє весь обсяг домовленостей між Вами та Canon щодо Програми; (i) скасовує й замінює весь попередній або поточний усний чи письмовий інформаційний обмін, пропозиції та заяви щодо її предмету; та (ii) має переважну силу відносно конфліктних чи додаткових умов будь-якого визнання або подібного інформаційного обміну між сторонами протягом терміну дії цієї Угоди. Якщо будь-яке положення цієї Угоди визнається недійсним, усі інші положення повинні залишатися чинними, доки це не призведе до неможливості досягнення мети цієї Угоди, і ця Угода повинна застосовуватися в повному обсязі, наскільки це дозволено застосовним законодавством. Жодна зміна до цієї Угоди не має обов’язкової сили, якщо вона не зафіксована в письмовому вигляді та не підписана належним чином уповноваженим представником кожної сторони. Ця Угода має обов’язкову силу та є чинною дійсною для наступників, правонаступників та дозволених правонаступників сторін за цим документом. Неможливість однієї зі Сторін застосувати будь-яке право внаслідок порушення будь-якого положення цієї Угоди іншою Стороною не вважатиметься відмовою від будь-якого права, пов’язаною з подальшим порушенням такого положення або будь-якого іншого права за цим документом.

© Canon Europa N.V., The Netherlands, 2019 Усі права захищені.