Робоче місце — Політика щодо гігієни праці та найкращі практичні методи

Ми прагнемо здійснювати комерційну діяльність прозоро й етично і визнаємо важливу роль, яку відіграють наші працівники в досягненні успіху нашого бізнесу та постійному економічному зростанні. Нашою метою є стати провідним роботодавцем у своєму секторі, забезпечуючи безпеку працівників на робочому місці й запроваджуючи прозорі трудові практики. У свою чергу, ми очікуємо від штатних працівників і контрактних робітників дотримання наших політик і процедур, які спрямовані на дотримання відповідних законів і постанов і сприяють відповідальному здійсненню діяльності.

Працівники
У нашій компанії працюють 17 000 працівників із країн Європи, Близького Сходу та Африки. Там, де це можливо, ми впроваджуємо загальноєвропейські політики та процедури — це залежить від місцевих законів і умов. Завдяки цим політикам і процедурам умови найму й очікування майже скрізь однакові.

Діалог із працівниками

Оцінка, розвиток і визнання

3 Selfs (San-Ji)

Культурна різноманітність і повага до традицій інших народів

Норми поведінки в робочому середовищі

Політики

Діалог із працівниками

Picture_banner_footprintЗа допомогою незалежної сторонньої організації ми проводимо опитування щодо зацікавленості працівників (16 мовами). Серед запитань є такі: наскільки керівники мотивують та інформують працівників, чи подобається працівникам працювати в компанії Canon, чи вважають працівники компанію Canon соціально відповідальною організацією. Приблизно 70 % працівників регулярно дають відповіді на запитання; підприємства та відділи розробляють плани дій для усунення головних виявлених проблем.

Ми запустили трирічну програму активнішого залучення працівників до розвитку нашого бізнесу. Докладніші відомості містяться в нашому звіті про розумне використання ресурсів.

У процесі об’єднання з компанією Océ ми проводили контрольні опитування в перших країнах, у яких відбувалося об’єднання, щоб відстежувати позитивні зміни та питання, які потребують вдосконалення. Відповіді працівників було включено до висновків і дій, які застосовувалися в наступних країнах.

Представники працівників також запрошуються в Європейський консультаційний комітет компанії Canon. До комітету входять представники працівників і керівники компанії Canon, які обмінюються інформацією й поглядами щодо поточного стану та майбутнього розвитку компанії Canon Європа.

Залежно від законів, чинних у країнах, де ми ведемо діяльність, які мають пріоритет, працівники можуть вступати у спілки та за необхідності брати участь у колективних переговорах. Ми прагнемо щонайменше вести неперервний діалог і мати постійний зв’язок із працівниками.

  Вгору

Оцінка, розвиток і визнання

Нові працівники проходять ознайомлювальну програму, розроблену відповідно до їхніх робочих обов’язків. Щоб у рамках ознайомлювальної програми забезпечити всіх нових працівників інформацією, як рекомендованою компанією, так і необхідною для роботи, надається підтримка для керівників.

Наша політика передбачає щорічну участь кожного працівника щонайменше в одній підсумковій нараді з керівником структурного підрозділу. На ній за допомогою стандартної системи оцінювання визначається рівень продуктивності відповідно до поставленої мети та вмінь.

Розробляється план професійного росту та навчання. Він виконується за допомогою різних навчальних засобів, зокрема Академії Canon з інтерактивним навчанням і наставництвом. У нас передбачено різні нагороди для працівників за їхній внесок — зокрема, нагорода за вислугу років і нагорода 3 Selfs.

У разі потреби працівник може застосувати прийняту процедуру подання скарги, відповідно до місцевого законодавства. Окрім того, існує чітка дисциплінарна процедура розв’язання проблем, пов’язаних із продуктивністю праці або неналежною поведінкою, яка застосовується відповідно до місцевого законодавства.

  Вгору

3 Selfs (San-Ji)

Філософія сань-жі, або 3 Selfs («три “само-”»), окреслює стандарти поведінки людини, відповідність яким очікується від працівників відповідно до Кодексу поведінки Canon. Нагороди 3 Selfs вручаються щоквартально та щорічно на національному та регіональному рівнях як заохочення трьох типів поведінки:

• самомотивація — виявлення ініціативи та пошук рішень

• самокерування — ефективне особисте планування й організація

• самоусвідомлення — розуміння впливу своїх дій і слів на інших

  Вгору

Культурна різноманітність і повага до традицій інших народів

Культурна різноманітність — це першочергова характерна риса ділової діяльності компанії Canon, яка відбиває філософію спільної праці всіх людей заради загального блага. Оскільки ми ведемо діяльність у багатьох різних країнах і регіонах, працівники проходять навчання щодо культурної різноманітності. Це допомагає кожному розуміти й цінувати культурні відмінності між людьми, культурами та діловою діяльністю.

У наших європейських представництвах працюють представники понад 50 різних національностей, що відображає нашу багатокультурну структуру. Правління компанії складається з осіб, які належать до 8 різних національностей.

Ознайомтеся з нашою Спрямованістю на культурну різноманітність.

  Вгору

Норми поведінки в робочому середовищі

Недопущення дискримінації: ми забороняємо дискримінацію за етнічним походженням, статтю, релігійними переконаннями, соціальним походженням, фізичними обмеженнями, політичними поглядами або сексуальною орієнтацією. Ми не допускаємо переслідування в жодній формі.

Здоров’я та безпека: ми забезпечуємо захищене робоче середовище з відповідним навчанням працівників, які працюють у шкідливих умовах або з хімічними речовинами. Працівникам рекомендується врівноважувати роботу та особисте життя.

Інформування про порушення службової дисципліни: ми використовуємо схему інформування про порушення, яка застосовується до всіх працівників і дає їм змогу анонімно повідомляти про можливі порушення.

Кодекс поведінки: усі працівники мають дотримуватися Колективного кодексу поведінки Canon. У ньому викладено стандарти поведінки, відповідності яким ми очікуємо від них, починаючи від захисту конфіденційної інформації до заборони неналежної поведінки, наприклад залякування.

Умови роботи: можуть бути різними відповідно до місцевих законів і норм, зокрема материнські й батьківські права, наднормова робота, основний робочий час.
 
Права людини та дитяча праця: компанія Canon поважає права людини всіх своїх працівників. Див. політику щодо закупок компанії Canon Inc. і вказівки для постачальників щодо прав людини й недопущення дитячої праці і норми моральної, добросовісної й загальноприйнятної діяльності. Представництво Canon Europe має Кодекс поведінки постачальників, який є невід’ємною частиною наших Загальних умов і положень щодо здійснення закупівель. Мінімальною вимогою до наших постачальників є дотримання конкретних норм поведінки.Picture_UNGC logo

Canon Европа е подписала Глобалния договор на ООН (от януари 2014 г.), като се ангажира с неговите 10 общоприети принципа в областта на човешките права, трудовите норми, околната среда и борбата с корупцията. 

Інформування про екологічну безпеку: ми настановлюємо всіх працівників і підрядників на захист навколишнього середовища, проводячи дні інформування й обов’язкового інтерактивного навчання, щоб вони зрозуміли важливість зниження негативного впливу нашої діяльності на навколишнє середовище, а також знали, що вони для цього можуть зробити на своєму робочому місці. Для отримання докладнішої інформації ознайомтеся з нашою діяльністю щодо охорони навколишнього середовища.

Для отримання докладнішої інформації ознайомтеся з нашою регулювальною діяльністю.

  Вгору

Політики

Поважаючи наші політики, працівники можуть допомогти компанії Canon вести діяльність чесно й етично.

Подарунки й розваги: працівники повинні дотримуватися нашої політики стосовно вручення й отримання подарунків і розваг.

Боротьба з хабарництвом і корупцією: працівники повинні дотримуватися нашої політики щодо боротьби з хабарництвом і корупцією.

Соціальні мережі: політика щодо соціальних мереж рекомендує працівникам використовувати їх помірно, щоб захистити репутацію й торгову марку компанії Canon.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій: щоб захистити мережу від шкідливого програмного забезпечення, наша політика щодо інформаційно-комунікаційних технологій чітко окреслює дозволене й заборонене використання IT-ресурсів компанії.

Чесна конкуренція: усі працівники проходять обов’язковий курс навчання, а також у кожній країні існує мережа юрисконсультів, які нададуть пораду по цій темі.

Дізнайтеся про економічні та регулювальні політики компанії Canon.

Завантажте останній звіт про розумне використання ресурсів

  Вгору

spacer
					image
Суспільство
Регіональна політика
Місцевий
Розумне використання ресурсів
Довкілля
Суспільство
Бізнес
Нагороди
Звіти про розумне використання ресурсів
Canon Europe sustainability report