Директива WEEE — Компанія Canon і Директива WEEE

Директива Європейського Союзу (ЄС) («Директива») щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) є частиною національного законодавства кожної країни-члена ЄС. Її також прийнято у країнах ЄЕЗ — Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні. Директива має на меті зменшити шкідливий вплив відходів електричного й електронного обладнання на довкілля.

Як виробник електронних виробів та відповідно до Директиви компанія Canon забезпечує збір і утилізацію відходів електричного й електронного обладнання в кожній країні ЄС, де вона має національне торгове представництво.

Споживачі нашої продукції можуть передати використане обладнання Canon до призначеного приймального пункту або повернути його на основі авторизованого обміну «один до одного» у разі купівлі нового обладнання.

Інформація для споживачів у країнах ЄС та ЄЕЗ.
Зазначений нижче символ вказує на те, що, відповідно до Директиви та законодавства окремої країни, виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами.

Символ_WEE

Продукт має бути переданий до призначеного приймального пункту або авторизованого місця збору відходів електричного й електронного обладнання. Невідповідне обходження з подібними відходами може завдавати негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людини через наявність потенційно небезпечних речовин, які загалом тісно пов’язані з електричним і електронним обладнанням. З іншого боку, відповідна утилізація цього виробу є внеском у раціональне використання природних ресурсів.

Докладніша інформація
Для отримання додаткової інформації щодо місця утилізації обладнання зверніться до місцевого органу міської влади, відділу з питань обробки відходів, ухваленої схеми утилізації відходів електричного й електронного обладнання або служби з обробки побутових відходів.

Програма утилізації картриджів із тонером компанії Canon
Компанія Canon також бере участь у власній програмі з утилізації відходів електричного й електронного обладнання для переробки картриджів із тонером. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт, присвячений утилізації картриджів.

Інформація для служб обробки й утилізації відходів
Згідно з Директивою, компанія Canon оприлюднила інформацію щодо різних компонентів і матеріалів електричного й електронного обладнання, які входять до складу наших виробів, включаючи небезпечні речовини, для служб обробки та утилізації відходів.

spacer
					image
Бізнес
Регламент REACH
Директива щодо елементів живлення
ISO 9001
Розумне використання ресурсів
Довкілля
Суспільство
Бізнес
Нагороди
Звіти про розумне використання ресурсів
Canon Europe sustainability report