Директива щодо елементів живлення — Відпрацьовані елементи живлення

Компанія Canon як виробник або імпортер елементів живлення є членом систем переробки відпрацьованих батарей і акумуляторів в усіх країнах-членах Європейського Союзу (ЄС), у яких вона здійснює свою діяльність. Ми також виконуємо свої обов’язки щодо звітування та фінансування збору й обробки елементів живлення.

Директива щодо елементів живлення
Директиву ЄС щодо батарей і акумуляторів і відпрацьованих батарей і акумуляторів (2013/56/EC) («Директива») опубліковано у 2008 р. Вона є частиною законодавства країн-членів ЄС. Директива має на меті збільшити обсяги переробки відпрацьованих батарей і акумуляторів, щоб зменшити їх шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Споживачі наших виробів можуть повернути відпрацьовані батареї з виробів Canon до міського пункту збору або зареєстрованого приймального пункту.

Інформація для споживачів у країнах ЄС та ЄЕЗ (Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн)
Наведений нижче символ вказує на те, що батареї та акумулятори, використані в цьому виробі, мають перероблятись окремо від побутових відходів відповідно до Директиви і вимог місцевого законодавства.

Символ батареї

Якщо під наведеним вище символом розташовано хімічний знак, це означає, що в цій батареї або акумуляторі присутній важкий метал (ртуть, кадмій або свинець) у концентрації, що перевищує граничне значення, указане в Директиві.

Батареї й акумулятори не можна утилізувати як невідсортовані міські відходи. Користувачі батарей та акумуляторів зобов’язані використовувати існуючу схему збору таких відходів для їх повернення, переробки і подальшої утилізації.

Якщо виріб компанії Canon містить батареї, які не виймаються, увесь виріб підпадає під вимоги Директиви ЄС про відходи електричного й електронного обладнання (WEEE) і має бути переданий до авторизованого приймального пункту для відходів електричного й електронного обладнання. Пункт збору відходів вживатиме відповідних заходів щодо переробки і подальшої утилізації виробу разом із батареями.

Участь споживачів у зборі й переробці батарей та акумуляторів є важливим кроком до мінімізації будь-якого потенційного впливу батарей та акумуляторів на довкілля та здоров’я людей, викликаного речовинами, що містяться в батареях і акумуляторах.

У межах ЄС існує кілька схем збору та переробки батарей і акумуляторів. Щоб дізнатися більше про схеми переробки батарей та акумуляторів, доступні у вашому регіоні, зверніться до місцевої адміністрації, органу по роботі з відходами або підприємства з утилізації відходів.

spacer
					image
Бізнес
Директива WEEE
Регламент REACH
ISO 9001
Розумне використання ресурсів
Довкілля
Суспільство
Бізнес
Нагороди
Звіти про розумне використання ресурсів
Canon Europe sustainability report