Декларація Canon щодо Регламенту REACH (EC) №1907/2006

січень 2018 р.

Регламент REACH (EC) №1907/2006, основною метою якого є спрощення контролю за обігом хімікатів та препаратів і виробів¹, які містять їх у своєму складі, на території Європи, набув чинності 1 червня 2007 р.

Відповідно до принципів групи компаній Canon щодо відповідальності за стан навколишнього середовища ми вживаємо рішучих заходів, щоб незмінно дотримуватися всіх вимог регламенту REACH.

Інформація про особливо небезпечні речовини (SVHC)
Попередній список особливо небезпечних речовин (речовин-кандидатів) відповідно до ст. 59 регламенту REACH, який було вперше опубліковано 28 жовтня 2008 р., оновлюється приблизно раз у півроку. Найновіший перелік речовин-кандидатів можна знайти на веб-сайті Європейського хімічного агентства.

На всі роздрібні магазини Canon у Європі розповсюджуються умови нашої обов’язкової Програми захисту навколишнього середовища. Ми вимагаємо від своїх постачальників надання вичерпної інформації щодо наявності таких речовин, зокрема особливо небезпечних (SVHC), у виробах, які вони нам постачають. Ми регулярно оновлюємо оцінку діяльності своїх постачальників для відображення змін у міжнародному законодавстві, які можуть вплинути на наші вироби (наприклад, електричні та електронні вироби), зокрема змін у списку речовин-кандидатів.

Відповідно до ст. 33 Регламенту REACH. ми як виробник і постачальник виробів зобов’язані повідомляти про речовини SVHC, вміст яких перевищує порогове значення (0,1 %) у відсотках до ваги виробу. У разі доступності нової інформації, що призведе до необхідності вжиття додаткових заходів, ми якнайскоріше повідомимо про це своїх споживачів на цій веб-сторінці.

Декларація Canon щодо виробів
Речовини, перелічені нижче, можуть міститися у виробах Canon у концентрації, яка перевищує граничне значення:


Назва речовини Номер CAS/EC Виріб Застосування
Біс (2-етил(гексил) фталат) (DEHP) 117-81-7 Кабелі ПВХ Пластифікатор
Борна кислота 10043-35-3/11113-50-1 Фотопапір Зшивач
Динатрійтетраборат, безводний 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Деталі поглинача відпрацьованих чорнил Фотопапір Вогнезахисний засіб Зшивач


Декларація Océ щодо виробів
Речовини, перелічені нижче, можуть міститися у виробах Océ у концентрації, яка перевищує граничне значення.

Назва речовини Номер CAS/EC Назва деталі Використання Тип принтера
Цирконат-титану свинцю (ЦТС) 12626-81-2 Друкуюча головка П’єзоелемент у друкарській головці П’єзо-струменеві принтери
Окис свинцю 1317-36-8 Двигун/вентилятор   Принтери ColorWave
Триоксид діборану 1303-86-2 Двигун/вентилятор Вогнезахисний засіб Широкоформатні принтери
N, N-диметилацетамід (DMAC) 127-19-5 привід   Принтери Arizona
UV-328 25973-55-1 привід пластиковий поглинач ультрафіолетового світла Принтери Arizona
UV-320 3846-71-7 привід пластиковий поглинач ультрафіолетового світла Принтери Arizona
Діетілгексілфталат (ДЕГФ) 117-81-7 привід пластифікатор Принтери Arizona
Гексагідрометилфталевий ангідрид 25550-51-0 Електронні компоненти Сшивальний агент Декілька


Паспорти безпеки (SDS)
Ми надаємо паспорти безпеки (SDS) кінцевим користувачам наших чорнил, тонерів і хімікатів, які підтверджують безпечність використання та утилізацію наших виробів у всіх роздрібних магазинах.

Перейдіть за посиланнями нижче, щоб завантажити аркуші з даними щодо безпеки:

Для виробів Canon: http://www.canon-europe.com/sds/
Для виробів Océ: http://downloads.oce.com

Докладніша інформація
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами за адресою CEU-Reach@canon-europe.com.

Додаткові відомості про Регламент REACH можна знайти на веб-сайті Європейського хімічного агентства.

Відмова від зобов’язань
Уся інформація, подана в цьому положенні, надається відповідно до найновіших даних Canon на час підготування положення. Це положення надано лише для інформативних цілей. Компанія Canon надає цю інформацію без жодних гарантій, виражених явно або таких, що маються на увазі, включно з, але не обмежуючись гарантіями щодо придатності для певної мети. Компанія Canon не гарантує, що цей вміст не містить помилок.


¹ Відповідно до визначення терміну «виріб» у положеннях регламенту REACH (EC) №1907/2006

spacer
					image
Бізнес
Директива WEEE
Директива щодо елементів живлення
ISO 9001
Розумне використання ресурсів
Довкілля
Суспільство
Бізнес
Нагороди
Звіти про розумне використання ресурсів