Наша позиція щодо податків

18 грудня 2018 р.

Вступ

Представлена стратегія стосується Canon Europa NV, а також усіх організацій у Великобританії, які входять до цієї групи компаній. Згадування Canon Europa в тексті є посиланням на всі компанії і представництва Canon Europa NV у Великобританії.

Canon Europa входить до міжнародної групи Canon Inc, центральний офіс якої розташовано в Японії.

У своїй діяльності Canon Europa керується принципами Canon Inc і дотримується Колективного кодексу поведінки.

Принципи діяльності та Колективний кодекс поведінки Canon

Корпоративна філософія Canon спирається на принцип «кьосей», що означає «жити і працювати разом заради загального блага». В її основі лежить сприяння процвітанню і добробуту суспільства шляхом докладання зусиль для перетворення на компанію дійсно міжнародного масштабу, що робить ставку на високі стандарти якості, стале корпоративне зростання та розвиток.

Керівництво Canon переконане, що одним із головних і найважливіших соціальних обов’язків багатонаціональної корпорації з широким географічним представництвом є сплата податків у країнах та регіонах, в яких вона здійснює свою діяльність.

Отже, у питаннях оподаткування компанія Canon неухильно дотримується таких принципів.

  1. Сплачувати податки згідно з вимогами застосовних законодавчих і нормативних актів.
  2. Вести бухгалтерський податковий облік і іншу пов’язану звітність, дотримуючись закону.
  3. Розробляти системи керування оподаткуванням і сприяти підвищенню свідомості щодо виконання вимог податкового законодавства.
  4. Дотримуватися загальних правил міжнародного оподаткування (визначених Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також Організацією Об’єднаних Націй) і вести діяльність, не порушуючи податкове законодавство кожної країни.

Організаційна система керування ризиками та компанією

Підрозділ, відповідальний за оподаткування в країнах Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA), а також Великобританії, розташований у Великобританії і Нідерландах. Очолює цей підрозділ директор із питань оподаткування, який звітує перед фінансовим директором Canon EMEA. Ця стратегія щодо оподаткування розроблена й затверджена виконавчою радою Canon Europa NV.

Обов’язками підрозділу з оподаткування в EMEA є забезпечення дотримання законодавства з оподаткування, чинного в країнах діяльності компанії, і надання рекомендацій та підтримки з технічних питань. Вони поширюються, зокрема, на питання транскордонного співробітництва, реструктуризації моделі комерційної діяльності та юридичних осіб, які пов’язані з великою вірогідністю виникнення податкових ризиків. Ми докладаємо максимальних зусиль для виявлення і контролювання цих ризиків, а також належного керування ними задля узгодження з нашими цілями. У невизначених або дуже складних випадках проводяться консультації з незалежними експертами. У такий спосіб підрозділ з оподаткування в EMEA забезпечує належне вирішення будь-яких податкових питань у Великобританії і в усьому регіоні. Такий підхід також гарантує, що для податкового обліку й повної звітності перед зовнішніми аудиторами будуть вжиті всі належні заходи.

Позиція щодо оптимізації оподаткування і рівня ризику

Запроваджена в Canon Europa система керування справами, пов’язаними з податками, має на меті досягнення визначеності та уникнення будь-яких несподіванок. Ми не здійснюємо операції, чітко не визначивши її основної комерційної мети. Ми не використовуємо штучні структури або не намагаємося перевести прибутки до територій із низьким рівнем оподаткування.

Розробляючи схему нашої комерційної діяльності, ми враховуємо податки, щоб забезпечити максимальний рівень дотримання вимог і стабільності. Для зменшення податкових витрат нашої комерційної діяльності у Великобританії ми можемо використовувати доступні податкові стимули й пільги. Вони будуть застосовуватися у спосіб, передбачений Державним управлінням з податків і митних стягнень Великобританії, у відповідних випадках ми будемо залучати незалежних консультантів.

У разі взаємодії компаній Canon Europa між собою або іншими компаніями Canon, ми прагнемо, щоб операції здійснювалися на основі принципу незалежного партнерства, учасники якого діють у власних інтересах. Здійснюючи транскордонні угоди, ми намагаємося зменшити ризик подвійного оподаткування за допомогою доступних пільг, передбачених низкою відповідних двосторонніх угод.

Підрозділ із питань оподаткування в EMEA підтримує високий рівень податкової освіченості й обізнаності і стежить за появою нових документів, як-от План дій ОЕСР/G20 для боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування, спрямований на оподаткування прибутку в країні, де ведеться комерційна діяльність компанії, під час якої створюється економічна вартість.

Відносини з Державним управлінням із податків і митних стягнень Великобританії та іншими наглядово-контрольними органами

Canon Europa будує відкриті, чесні й конструктивні взаємини з Державним управлінням з податків і митних стягнень Великобританії. Задля підтримки курсу низького ризику в разі виникнення поточних проблем або потреби в роз’ясненнях складного тлумачення закону ми співпрацюємо з відповідними представниками податкової служби. На зустрічах із представниками Державного управління з податків і митних стягнень Великобританії ми надаємо інформацію про компанії у Великобританії та їхню більш численну групу в EMEA.

Метою Canon Europa є повне, точне і своєчасне оприлюднення надходжень від усього обсягу податків, сплачених у Великобританії. У разі виявлення випадкових помилок вони будуть виправлені одразу ж після того, коли про них стане відомо.

На додаток до підтримання дружніх стосунків із Державним управлінням з податків і митних стягнень Великобританії, Canon Europa також через представництво співпрацює з урядовими установами й організаціями з питань внесення змін до міжнародних стандартів.

Запропонована стратегія щодо оподаткування розроблялася у відповідності з положеннями п. 19 Додатка 19 до Закону про Бюджет 2016 року. Поняття «податок» у контексті діяльності у Великобританії застосовується в значенні, визначеному в п. 15 Додатка 19 до Закону про Бюджет 2016 року.

Ця стратегія щодо оподаткування розроблена й затверджена виконавчою радою Canon Europa NV.

Вона набуває чинності з дня опублікування і діє до прийняття іншої стратегії.